• Home
  • Contact

Leergang Verbindend Leiderschap

Leergang Verbindend Leiderschap.
voor leidinggevenden die zich willen ontwikkelen in inspirerend leiderschap.
Organisaties veranderen, zijn meer flexibel en transparant, en ook de motivatie van werknemers maakt een ontwikkeling door. Specialistische vakkennis en vaardigheden worden weer meer gewaardeerd, terwijl vakmensen vragen om inspirerend leiderschap, waardoor zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en inzetten in het bedrijf.
Dit vraagt om een nieuwe invulling van de rol van leidinggevenden. Kort samengevat beweegt die zich van controle naar coaching, van hiërarchie naar zelfsturing. De kern zijn de inzet van persoonlijke eigenschappen en drijfveren om anderen te leiden naar excellente prestaties.
Om deze nieuwe rol vorm te kunnen geven, start in november 2019 de leergang Verbindend Leiderschap in de unieke setting van een voormalig klooster in de omgeving van Nijmegen; het Emmausklooster in Velp (Grave). De leergang is een inspirerende training met grote diepgang op zakelijk maar vooral ook persoonlijk vlak.

Klik hier voor een brochure van de Leergang.

Na de leergang
• Weet je wie je als leidinggevende bent en wat jouw stijl van leidinggeven bepaalt.
• Ken je jouw sterke punten en valkuilen en weet je die positief in te zetten.
• Ben je jezelf bewust van je waarden in werk en persoonlijk leven.
• Kun je vanuit jouw inspiratie handelen en weet je anderen te inspireren.
• Heb je kennis en vaardigheden voor coachend leidinggeven.
• Weet je (ver)binding te creëren en kun je loslaten.

Wij inspireren je om inspirerend leiding te geven.
De unieke locatie in het Emmausklooster daagt uit tot de verdieping die je zoekt. De trainers laten zich inspireren door het denken over innovatie en transitie van organisaties vanuit meerdere invalshoeken.

Ze bezitten een gedegen vakkennis en hebben veel ervaring met persoonlijkheidsontwikkeling, spirituele bronnen en attitudeverandering.
Voor wie?
Verbindend leiderschap is een leergang voor 8 tot 12 deelnemers met ervaring in leidinggeven uit verschillende branches en bedrijven. De mix van referentiekaders bevordert de onderlinge uitwisseling van ervaring en know how.

Proeverij/voorlichting over de leergang is op donderdag 12 september van 14.00 tot 20.00 uur (incl diner)  en 4 oktober 2019  van 9.30 tot 16.30  uur (incl. lunch) in het Emmasklooster.


Beschrijving van de leergang:

(Na deze opsomming vind je per module een uitgebreidere toelichting)

De Leergang Verbindend Leiderschap is opgebouwd uit 5 modules:

1. Kijk op jezelf
Inzicht in jezelf als persoon en als leider
2. Persoonlijk Leiderschap
Je eigen ontwikkeling inzetten voor leiderschap dat bij jou pas

3. Spirituele aspecten van leiderschap

Spirituele bronnen en zingeving
4. Leiden en verbinden
De kracht om talent te inspireren en effectief te coachen tot verandering
5. Verbindend leiderschap en de organisatie
De kracht om een nieuwe rol als inspirerend leider vorm te geven in de organisatie.

 


Elke module belicht een aantal basiselementen van verbindend leiderschap, zoals persoonlijke ontwikkeling, psychodynamische aspecten van de persoonlijkheid, spirituele bronnen en basiswaarden, veranderingen bij jezelf en in je omgeving, verbinden en loslaten, vaardigheden om op een nieuwe manier leiding te geven en toepassing van het geleerde in de dagelijkse praktijk.
Verbindend leiderschap is een intense, diepgaande leergang die gebruik maakt van de nieuwste inzichten over kennisverwerving en persoonlijke verandering. Het programma vraagt om een actieve houding en een open-mind voor nieuwe inzichten en gedrag.

Module 1: Kijk op jezelf

De eerste module gaat over jou en je verlangen naar verbindend leiderschap. Leiderschap met een authentieke grondhouding waarmee je contact nastreeft met de mensen aan wie je leiding geeft. Leiderschap waarin je mensen helpt zichzelf te leiden en zich met elkaar en het werk te verbinden. 

De eerste avond heten we je welkom in Avant Spirit en is er tijd voor een informele kennismaking met elkaar, de docenten en de locatie. Ook zal er een kleine proeverij zijn waarin je op onverwachte wijze kennismaakt met de essentie van ‘verbindend leiderschap’.

De eerste dag staat volledig in het teken van kennismaken met jezelf en met de anderen. Hierbij ga je actief de verbinding aan met de mensen die het komend jaar je medereizigers zijn. Jullie vormen immers dit jaar samen een leergemeenschap, waarin je voortdurend voor elkaar een levende spiegel zult zijn - vanuit de vraag: ’wat voor verbindend leider ben ik aan het worden’? Tijdens het intakegesprek krijg je van ons te horen hoe jij je op deze eerste dag kunt voorbereiden.

De tweede dag duiken we in de grondhouding die past bij verbindend leiderschap. Hoe verschilt die van andere vormen van leiderschap en waarom is verbindend leiderschap zo relevant voor deze tijd? Waaraan herkennen we een verbindend leider en wat daarvan hebben we in onszelf te ontwikkelen en wat hebben we misschien al? (denk aan vaardigheden als contact maken, diep luisteren, het gesprek aangaan e.a.). Ook gaan we de tweede dag met je verkennen welke inspirerende voorbeelden je hebt. Je ontdekt hoe je die als spiegel voor je ontwikkeling kunt gebruiken, waardoor je gaat realiseren wat er nodig is om jouw authenticiteit binnen je leiderschap tot leven te wekken.

Aan het eind van de eerste module heb je helder wat je met jezelf hebt aan te gaan, welke leerthema’s je meeneemt naar de volgende modules; wat je te ontdekken en te ontwikkelen hebt in jezelf maar ook in wat je misschien zult moeten afleren. Daarnaast kun je niet wachten om met eerste kleine stapjes te gaan oefenen in je eigen werkpraktijk.

Zowel de intake gesprekken als de eerste module worden begeleid door Anjo Markhorst en Robbert van Burggen. 

Module 2: Persoonlijk Leiderschap

Gedurende deze module ga jij je eigen ontwikkeling inzetten voor leiderschap dat bij jou past.

Doelstelling van de module Persoonlijk Leiderschap is dat jij (nog) beter in staat bent om de eigen verantwoordelijkheid te nemen over jouw persoonlijke (emotionele) gemoedstoestand. Om dit te kunnen bereiken, ga je stilstaan bij wat sociale interactie precies is. Wat beïnvloedt deze interactie? Wat gebeurt er precies tussen jou en de ander? Wat is jouw aandeel hierin en heb jij hier invloed op? Wat het je brengt is het vergroten van jouw zelfinzicht. Je word je nog meer bewust van het effect van verwachtingen, interpretaties, oordelen door jouwzelf en door de ander. Deze module geeft je nog meer kennis en inzicht over jouw persoonlijke irritaties, irritaties die een stoorzender kunnen zijn voor verbindend leiderschap, en hoe jij deze irritaties kunt neutraliseren. In deze module sta jij centraal en hoe je van irritaties kan profiteren. Jouw vergrote zelfinzicht is de basis om uiteindelijk te kunnen komen tot verbindend leiderschap.

De module Persoonlijk Leiderschap wordt geleid door Hilda van de Bree, ervaren trainer en coach m.b.t. persoonlijke en organisatie-ontwikkelingsvraagstukken.

Module 3: Spirituele aspecten van leiderschap

“Leiderschap is dienstbaarheid ”, is een uitspraak die ik meerdere malen gehoord heb. Het lijkt simpel, maar dat is het niet. Een leider is niet zomaar dienstbaar. Aan wie ben je dienstbaar? Waaraan ben je dienstbaar? Aan welke toekomst ben je dienstbaar? Intenties en ambities zijn mooi, maar dienstbaar zijn naar woord en daad, in houding en uitspraken vraagt oefening.

Als we teruggaan naar de oorsprong van dit begrip lezen we het Latijnse woord “humilitas”, dat lange tijd vertaald werd door nederigheid. Dat heeft een bijklank gekregen van slaafsheid, onderdanigheid en ondergeschiktheid. Vanuit de Kloosterregel van Benedictus van Norcia (6e eeuw) wordt het vertaald door deemoed, de moed om te dienen. Benedictus noemt 12 stappen die nodig zijn om deze moed om te dienen eigen te maken.

Grote religieuze leiders zullen voorbeeld en referentiepunt  zijn voor deze module. Naast Benedictus ook Franciscus van Assisi (12e eeuw) en meer in onze tijd aan Dag Hammerskjold, Nelson Mandela, de Dalai Lama en bisschop Tutu. En zeker ook aan mijn eigen leermeester Anselm Grün, een benedictijner monnik in Duitsland.

De module wordt begeleid door Jos van Genugten.

Module 4: Leiden en verbinden

Je leert om anderen te inspireren en effectief te coachen tot verandering

 In deze module ontdek je dat zodra je een ‘beeld’ van iemand hebt waardoor je niet meer anders naar iemand kan kijken, het de hoogste tijd is om met die persoon een echt gesprek aan te gaan. Als verbindend leider weet je dat beeldvorming altijd eenzijdig is, als je die niet openlijk bespreekt en ruimte geeft. Jouw waarheid is nooit ‘dé waarheid’, maar nog steeds jouw waarheid. Je leert jouw ervaren waarheid te verbinden met die van de ander. Ook in de verticale verhoudingen!

 Als we waarheden naast elkaar kunnen leggen en daar samen naar kijken ontstaan co-creatie en nieuwe inzichten, waaruit nieuw handelen kan ontstaan. Op manieren die je zelf meestal niet had kunnen bedenken. Zo verandert het ‘baas-knecht’ gehannes in een echt gesprek over wat jij vanuit jouw verantwoordelijkheden opmerkt en wat degene aan wie jij leiding geeft daar zelf bij ervaart. Want daar ben je oprecht in geinteresseerd. Vertrouwen verbindt. De oude gewoonte om vanuit wantrouwen, beeldvorming en controle-behoefte te oordelen over het handelen van een medewerker kan dan plaatsmaken voor het werkelijk van betekenis zijn voor iemands ontwikkeling. Hier ontstaat de verbinding tussen samen werken en samenwerken.

Nogmaals: ook verticaal binnen de grotere context !

 Tijdens deze module staan we stil bij ‘macht versus bekrachtigen’ en oefenen we zowel met elkaar in de groep binnen een zogenaamde Spiegelzaal. Daarnaast zullen sprekende voorbeelden uit jullie eigen leiderschapspraktijken centraal staan bij het leren inspireren van samenwerkers!

De module wordt begeleid door Robbert van Bruggen

Module 5: Verbindend leiderschap en de organisatie

Je hebt jezelf leren kennen en jouw manier van leiden. Je weet welk effect je op anderen kunt hebben en hoe je irritaties kunt neutaliseren. Je hebt je eigen bronnen, jouw eigen sturing ervaren. Je weet hoe je een ander kunt inspireren en te coachen in de verandering.

Doel van het laatste blok is het geleerde te integreren en te werken met de sociale dynamieken die elke organisatie in zich heeft. Je werkt in een speelveld met meerdere spelers en meerdere (soms tegengestelde) belangen. Je draagt samen bij aan het hogere doel van de organisatie, ook als die soms onduidelijk is geworden. We leren je te acteren in het dynamische speelveld met vele dilemma’s: van doel en doen, van bijdragen en eigenbelang, van vertrouwen en controle, van lange en korte termijn, etc.

Vanuit jouw verbindende leiderschap laveer je met je team om en de organisatie door te ontwikkelen en je mensen maximaal tot hun recht te laten komen.

De module Verbindend Leiderschap en de Organisatie wordt geleid door ir. Marlies Bosker, organisatiecoach en trainer, partner van Movaeres.

Opzet van de modules
Elke module beslaat 2 opeenvolgende trainingsdagen inclusief een SIDE KICK-programma op de eerste avond. De modules vinden om de maand plaats en worden de andere maand opgevolgd met een inspiratiedag voor feedback, intervisie en reflectie. Daardoor kunnen verworven inzichten effectief worden toegepast.
Om alles uit de training te halen blijf je overnachten in het Emmausklooster. Zo ben je echt even weg uit de dagelijkse hectiek en laat je de training goed op je inwerken. In de pure kamers van ons klooster kom je na een intensieve trainingsdag helemaal tot rust.


Data
De nieuwe leergang start in november 2019; er is iedere maand een bijeenkomst.

Vrijblijvende voorlichtingsdagen/proeverijen op donderdag 12 september van 14.00 tot 20.00 uur (incl. diner) en vrijdag 4 oktober 2019 van 9.30 tot 16.30 uur (incl. lunch) in het Emmausklooster. Kosten voor deelname aan de Proeverij bedragen € 75,= welke in mindering worden gebracht op het inschrijfgeld.

De leergang start met een persoonlijke intake, met aandacht voor de formulering van uw leervraag en de uitwisseling van informatie.

Module 1: Anjo en Robbert: 13 t/m 15 november 2019 

intervisie: Arjen  19 december 2019

Module 2: Hilda  14 + 15 januari 2020

intervisie: Arjen   13 februari 2020

Module 3: Jos   12 + 13 maart 2020 

intervisie: Arjen  23  april 202

Module 4: Robbert  14 + 15 mei 202

intervisie: Arjen  11 juni 2020

Module 5: Marlies 17 + 18 september 2020

intervisie en afsluiting : Arjen en allen: 16 oktober 2020

 

 

Leergang Verbindend Leiderschap
Aanmelden

Doelgroep

Verbindend Leiderschap

Data en tijden

van Donderdag 1 augustus 2019 00:00
tot Dinsdag 31 december 2019 00:00

Kosten

  • Tarief A: € 3900,00

Informeer naar de mogelijkheden voor in-company.

Begeleiding

Team Verbindend Leiderschap

Team  Verbindend Leiderschap

De trainer/coaches voor Verbindend Leiderschap zijn Marlies Bosker, Hilda van de Bree, Anjo Markhorst, Robbert van Bruggen, Jos van Genugten en Arjen van Kalsbeek.

Marlies Bosker is organisatie adviseur bij Movaeres;

Hilda van de Bree is zelfstandig coach voor organisatievraagstukken;

Anjo Markhorst is registercoach, haptotherapeut en HBO-docent;

Robbert van Bruggen is begeleidingskundige (MHOB) en senior consultant cultuurontwikkeling;

Jos van Genugten is theoloog, trainer,en coach en mede eigenaar van De Levensboom, praktijk voor zingeving, spiritualiteit en leiderschap.

Arjen van Kalsbeek is psycholoog / psychotherapeut en werkzaam bij Avant Spirit.