• Home
  • Contact

Leergang Verbindend Leiderschap

Leergang Verbindend Leiderschap.
voor leidinggevenden die zich willen ontwikkelen in inspirerend leiderschap.
Organisaties veranderen, zijn meer flexibel en transparant, en ook de motivatie van werknemers maakt een ontwikkeling door. Specialistische vakkennis en vaardigheden worden weer meer gewaardeerd, terwijl vakmensen vragen om inspirerend leiderschap, waardoor zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en inzetten in het bedrijf.
Dit vraagt om een nieuwe invulling van de rol van leidinggevenden. Kort samengevat beweegt die zich van controle naar coaching, van hiërarchie naar zelfsturing. De kern zijn de inzet van persoonlijke eigenschappen en drijfveren om anderen te leiden naar excellente prestaties.
Om deze nieuwe rol vorm te kunnen geven, start in mei 2018 de leergang Verbindend Leiderschap
in de unieke setting van een voormalig klooster in de omgeving van Nijmegen; het Emmausklooster in
Velp. De leergang is een inspirerende training met grote diepgang op zakelijk maar vooral ook
persoonlijk vlak.

Na de leergang
• Weet u wie u als leidinggevende bent en wat uw stijl van leidinggeven bepaalt.
• Kent u uw sterke punten en valkuilen en weet u die positief in te zetten.
• Bent u zich bewust van uw waarden in werk en persoonlijk leven.
• Kunt u vanuit uw inspiratie handelen en weet u anderen te inspireren.
• Hebt u kennis en vaardigheden voor coachend leidinggeven.
• Weet u (ver)binding te creëeren en kunt u loslaten.

Wij inspireren u om inspirerend leiding te geven.
De unieke locatie in het Emmausklooster daagt uit tot de verdieping die u zoekt. De trainers laten zich
inspireren door het denken over innovatie en transitie van organisaties vanuit meerdere invalshoeken.

Ze bezitten een gedegen vakkennis en hebben veel ervaring met persoonlijkheidsontwikkeling,
spirituele bronnen en attitudeverandering.
Voor wie?
Verbindend leiderschap is een leergang voor 8 tot 12 deelnemers met ervaring in leidinggeven uit
verschillende branches en bedrijven. De mix van referentiekaders bevordert de onderlinge uitwisseling
van ervaring en know how.


Beschrijving van de leergang
De Leergang Verbindend Leiderschap is opgebouwd uit 5 modules:
1. Kijk op jezelf
Inzicht in jezelf als persoon en als leider
2. Persoonlijk Leiderschap
Je eigen ontwikkeling inzetten voor leiderschap dat bij jou past
3. Spirituele aspecten van leiderschap
Spirituele bronnen en zingeving
4. Leiden en verbinden
De kracht om talent te inspireren en effectief te coachen tot verandering
5. Verbindend leiderschap en de organisatie
De kracht om een nieuwe rol als inspirerend leider vorm te geven in de organisatie.


Elke module belicht een aantal basiselementen van verbindend leiderschap, zoals persoonlijke
ontwikkeling, psychodynamische aspecten van de persoonlijkheid, spirituele bronnen en basiswaarden,
veranderingen bij jezelf en in je omgeving, verbinden en loslaten, vaardigheden om op een nieuwe
manier leiding te geven en toepassing van het geleerde in de dagelijkse praktijk.
Verbindend leiderschap is een intense, diepgaande leergang die gebruik maakt van de nieuwste
inzichten over kennisverwerving en persoonlijke verandering. Het programma vraagt om een actieve
houding en een open-mind voor nieuwe inzichten en gedrag.

Opzet van de modules
Elke module beslaat 2 opeenvolgende trainingsdagen inclusief een SIDE KICK-programma op de eerste
avond. De modules vinden om de maand plaats en worden de andere maand opgevolgd met een
inspiratiedag voor feedback, intervisie en reflectie. Daardoor kunnen verworven inzichten effectief
worden toegepast.
Om alles uit de training te halen blijft u overnachten in het Emmausklooster. Zo bent u echt even weg uit
de dagelijkse hectiek en laat u de training goed op u inwerken. In de pure kamers van ons klooster komt
u na een intensieve trainingsdag helemaal tot rust.
Data
De leergang start in mei 2018; behalve in de maanden juli en augustus is er iedere maand een
bijeenkomst. De leergang start met een persoonlijke intake, met aandacht voor de formulering van uw
leervraag en de uitwisseling van informatie.
24+25 mei: module 1 (2 dagen)
22 juni: intervisiedag

juli - augustus: vakantie

13+14 september: module 2 (2 dagen)
12 oktober: intervisiedag
15+16 november: module 3 (2 dagen)
14 december: intervisiedag
17+18 januari 2019: module 4 (2 dagen)
15 februari 2019: intervisiedag
14+15 maart 2019: module 5 (2 dagen)

12 april: intervisiedag en uitreiking certificaat

 

Doelgroep

1 Verdieping op je levenspad

Data en tijden

van Donderdag 24 mei 2018 09:30
tot Vrijdag 25 mei 2018 17:00

Begeleiding

Robbert van Bruggen

Robbert van Bruggen