• Home
  • Contact

Leergang Verbindend Leiderschap

Leergang Verbindend Leiderschap.
voor leidinggevenden die zich willen ontwikkelen in inspirerend leiderschap.
Organisaties veranderen, zijn meer flexibel en transparant, en ook de motivatie van werknemers maakt een ontwikkeling door. Specialistische vakkennis en vaardigheden worden weer meer gewaardeerd, terwijl vakmensen vragen om inspirerend leiderschap, waardoor zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en inzetten in het bedrijf.
Dit vraagt om een nieuwe invulling van de rol van leidinggevenden. Kort samengevat beweegt die zich van controle naar coaching, van hiërarchie naar zelfsturing. De kern zijn de inzet van persoonlijke eigenschappen en drijfveren om anderen te leiden naar excellente prestaties.
Om deze nieuwe rol vorm te kunnen geven, start in mei 2018 de leergang Verbindend Leiderschap in de unieke setting van een voormalig klooster in de omgeving van Nijmegen; het Emmausklooster in Velp. De leergang is een inspirerende training met grote diepgang op zakelijk maar vooral ook persoonlijk vlak.

Na de leergang
• Weet u wie u als leidinggevende bent en wat uw stijl van leidinggeven bepaalt.
• Kent u uw sterke punten en valkuilen en weet u die positief in te zetten.
• Bent u zich bewust van uw waarden in werk en persoonlijk leven.
• Kunt u vanuit uw inspiratie handelen en weet u anderen te inspireren.
• Hebt u kennis en vaardigheden voor coachend leidinggeven.
• Weet u (ver)binding te creëeren en kunt u loslaten.

Wij inspireren u om inspirerend leiding te geven.
De unieke locatie in het Emmausklooster daagt uit tot de verdieping die u zoekt. De trainers laten zich inspireren door het denken over innovatie en transitie van organisaties vanuit meerdere invalshoeken.

Ze bezitten een gedegen vakkennis en hebben veel ervaring met persoonlijkheidsontwikkeling, spirituele bronnen en attitudeverandering.
Voor wie?
Verbindend leiderschap is een leergang voor 8 tot 12 deelnemers met ervaring in leidinggeven uit verschillende branches en bedrijven. De mix van referentiekaders bevordert de onderlinge uitwisseling van ervaring en know how.


Beschrijving van de leergang:

(Na deze opsomming vind je per module een uitgebreidere toelichting)

De Leergang Verbindend Leiderschap is opgebouwd uit 5 modules:

1. Kijk op jezelf
Inzicht in jezelf als persoon en als leider
2. Persoonlijk Leiderschap
Je eigen ontwikkeling inzetten voor leiderschap dat bij jou pas

3. Spirituele aspecten van leiderschap

Spirituele bronnen en zingeving
4. Leiden en verbinden
De kracht om talent te inspireren en effectief te coachen tot verandering
5. Verbindend leiderschap en de organisatie
De kracht om een nieuwe rol als inspirerend leider vorm te geven in de organisatie.


Elke module belicht een aantal basiselementen van verbindend leiderschap, zoals persoonlijke ontwikkeling, psychodynamische aspecten van de persoonlijkheid, spirituele bronnen en basiswaarden, veranderingen bij jezelf en in je omgeving, verbinden en loslaten, vaardigheden om op een nieuwe manier leiding te geven en toepassing van het geleerde in de dagelijkse praktijk.
Verbindend leiderschap is een intense, diepgaande leergang die gebruik maakt van de nieuwste inzichten over kennisverwerving en persoonlijke verandering. Het programma vraagt om een actieve houding en een open-mind voor nieuwe inzichten en gedrag.

Module 1: Kijk op jezelf

De uitleg van de module volgt.

De module wordt begeleid door Anjo Markhorst en Robbert van Bruggen.

Module 2: Persoonlijk Leiderschap

Gedurende deze module ga jij je eigen ontwikkeling inzetten voor leiderschap dat bij jou past.

Doelstelling van de module Persoonlijk Leiderschap is dat jij (nog) beter in staat bent om de eigen verantwoordelijkheid te nemen over jouw persoonlijke (emotionele) gemoedstoestand. Om dit te kunnen bereiken, ga je stilstaan bij wat sociale interactie precies is. Wat beïnvloedt deze interactie? Wat gebeurt er precies tussen jou en de ander? Wat is jouw aandeel hierin en heb jij hier invloed op? Wat het je brengt is het vergroten van jouw zelfinzicht. Je word je nog meer bewust van het effect van verwachtingen, interpretaties, oordelen door jouwzelf en door de ander. Deze module geeft je nog meer kennis en inzicht over jouw persoonlijke irritaties, irritaties die een stoorzender kunnen zijn voor verbindend leiderschap, en hoe jij deze irritaties kunt neutraliseren. In deze module sta jij centraal en hoe je van irritaties kan profiteren. Jouw vergrote zelfinzicht is de basis om uiteindelijk te kunnen komen tot verbindend leiderschap.

De module Persoonlijk Leiderschap wordt geleid door drs Chiquita Bijland, ervaren trainer en coach m.b.t. persoonlijke en organisatie-ontwikkelingsvraagstukken.

Module 3: Spirituele aspecten van leiderschap

De module wordt begeleid door Jos van Genugten.

Module 4: Leiden en verbinden

De module wordt begeleid door Robbert van Bruggen

Module 5: Verbindend leiderschap en de organisatie

Deze module wordt begeleid door Marlies Bosker.

Opzet van de modules
Elke module beslaat 2 opeenvolgende trainingsdagen inclusief een SIDE KICK-programma op de eerste avond. De modules vinden om de maand plaats en worden de andere maand opgevolgd met een inspiratiedag voor feedback, intervisie en reflectie. Daardoor kunnen verworven inzichten effectief worden toegepast.
Om alles uit de training te halen blijft u overnachten in het Emmausklooster. Zo bent u echt even weg uit de dagelijkse hectiek en laat u de training goed op u inwerken. In de pure kamers van ons klooster komt u na een intensieve trainingsdag helemaal tot rust.


Data
De leergang start in mei 2018; behalve in de maanden juli en augustus is er iedere maand een bijeenkomst.

De leergang start met een persoonlijke intake, met aandacht voor de formulering van uw leervraag en de uitwisseling van informatie.


23+24+25 mei: module 1 (avond + 2 dagen): trainers zijn Anjo Markhorst en Robbert van Bruggen
22 juni: intervisiedag

juli - augustus: vakantie

13+14 september: module 2 (2 dagen): trainer is Chiquita Bijland
12 oktober: intervisiedag
15+16 november: module 3 (2 dagen): trainer is Jos van Genugten
14 december: intervisiedag
17+18 januari 2019: module 4 (2 dagen): trainer is Robbert van Bruggen
15 februari 2019: intervisiedag
14+15 maart 2019: module 5 (2 dagen): trainer is Marlies Bosker

12 april: intervisiedag en uitreiking certificaat

 

Leergang Verbindend Leiderschap
Aanmelden

Doelgroep

Verbindend Leiderschap

Data en tijden

van Woensdag 23 mei 2018 20:00
tot Vrijdag 12 april 2019 17:00

Kosten

  • Tarief A: € 5500,00

Informeer naar de mogelijkheden voor in-company.

Begeleiding

Team Verbindend Leiderschap

Team  Verbindend Leiderschap

De trainer/coaches voor Verbindend Leiderschap zijn Marlies Bosker, Chiquita Bijland,  Iris Bergwerff, Anjo Markhorst, Robbert van Bruggen en Jos van Genugten.

Marlies Bosker is organisatie adviseur bij Movaeres;

Chiquita Bijland is organisatieantropoloog bij Transcend Advies Groep;

Iris Bergwerff is psycholoog bij Avant Spirit en Avant Sanare;

Anjo Markhorst is registercoach, haptotherapeut en HBO-docent;

Robbert van Bruggen is begeleidingskundige (MHOB) en senior consultant cultuurontwikkeling;

Jos van Genugten is theoloog, trainer,en coach en mede eigenaar van De Levensboom, praktijk voor zingeving, spiritualiteit en leiderschap.