• Home
  • Contact

Ubuntu en leiderschap

Ubuntu en leiderschap
Een integrale kijk op samenwerken en samenleven (5 x 2 dagen)

Ik ben, omdat wij zijn

We leven in een wereld met boeiende, maar complexe vraagstukken. Het denken over leiderschap lijkt actueler dan ooit. Vooral als het niet goed gaat, in de politiek, in de voetbalwereld, in de zorg, in de economie – klinkt de roep om een sterke leider, alsof het om een geromantiseerd personage zou gaan met individuele eigenschappen? We beseffen steeds meer, dat we in onze huidige samenleving, organisaties en families deze complexe vraagstukken juist niet meer individualistisch opgelost krijgen. Samenzorg, co-creatie, participatiemaatschappij, duurzaamheid, diversiteit en dialoog zouden zoal de richtinggevende antwoorden moeten bieden op vluchtelingenthema’s, ouderenzorg, discriminatie, angst voor radicalisering, racisme en klimaat. Hoe kunnen we allereerst meer integraal leren kijken in plaats van gefragmenteerd? Hoe kunnen we leren van elkaars diversiteit? Hoe krijgen we het algehele commitment bij besluitvormingen? Hoe kunnen we verschillend samenzijn in dialoog? Wat betekent dit voor ons leiderschap, onze grondhouding als professional? Met de steeds terugkerende cruciale vraag: Wat draagt dit bij aan onze samenleving, wat draagt dit bij aan onze aarde? In de Opleiding “Ubuntu & Leiderschap” zullen we op filosofisch, wetenschappelijk en praktisch niveau samen zoeken, verbanden leggen en de synergie ervaren tussen persoonlijk professionele, organisatorische en maatschappelijke vraagstukken. We zullen de waarden van Ubuntu concreet gaan toepassen in werk en leven en daarmee gezamenlijk bijdragen aan een geheel, waar we zelf onderdeel van zijn: DEELGEVERSCHAP!

 

Klik hier voor de folder 

Ubuntu en leiderschap
Aanmelden

Programmacode

712US

Doelgroep

Verbindend Leiderschap

Data en tijden

van Woensdag 16 mei 2018 09:00
tot Donderdag 17 mei 2018 17:00

Begeleiding

Annette Nobuntu Mul

Annette Nobuntu Mul (1960)

Initiator Ubuntu Society

EPOS

Annette gaat in haar (werk)leven uit van de onlosmakelijke verbinding en synergie tussen de 4 EPOS domeinen:

  • Existentiële zelf,
  • Privé en Persoonlijke Professionaliteit
  • Organisatie & Ondernemerschap
  • Samenleving, Spiritualiteit & Sustainability.

Op al deze onlosmakelijke domeinen is zij dan ook persoonlijk professioneel werkzaam als:

  • Gestalt Psychotherapeute, Leertherapeute & Supervisor (RBCZ, NVAGT, EAGT en ECP/EAP)®.
  • Auteur en redacteur TvC en Psychosociaal Digitaal
  • Motivational speaker,
  • Executive- en Organisatiecoach
  • Opleider en inspirator van het "Ubuntu Leiderschapsprogramma" met de jaarlijks exclusieve Studiereis "Ubuntu GESTALTe geven" naar Zuid-Afrika. Lees meer »

Naast haar werkzaamheden via en voor Ubuntu Society is zij samen met 5 andere betrokken bestuursleden en 3 ‘wijzen van de raad van advies’ de initiator van Stichting Ubuntu Nederland, gestimuleerd en geïnspireerd door Desmond Tutu, die zij in 2012 eervol heeft mogen ontmoeten. 

Annette is hoofd opleider. In dit programma zijn meerdere deelgevers (trainers) actief. Zie hiervoor:http://www.ubuntusociety.nl/deelgevende-docenten