• Home
  • Contact

Vipassana voor vrouwen

Vipassana stilte retraite voor vrouwen.

Vipassana betekent “inzicht”. Vipassana meditatie leidt tot inzicht (wijsheid). Het is een van oorsprong Boeddhistische meditatievorm, die vooral in de zuidelijke landen van Azië wordt beoefend en die niet veel verschilt van b.v. de Zen-meditatie; de techniek is alleen anders.

Vipassana meditatie is in feite erg simpel. Het principe is: ‘aandachtig zijn’, je (voortdurend) bewust zijn van wat er hier en nu plaats vindt. Dat kan eigenlijk van alles zijn, b.v. je lichaam, je ademhaling, je gedachten, je gevoelens of je emoties. Maar ook je zintuigindrukken: iets wat je hoort, ziet, voelt, ruikt en proeft.

Deze meditatievorm onderscheidt zich b.v. van vormen van concentratie-meditatie, waarbij de aandacht uitsluitend op één object wordt gericht. Dat kan b.v. een mantra, kaarsvlam of een figuur zijn. Door het richten van de aandacht op één object en het negeren van al het andere wat er op je afkomt, kun je tot rust en stilte komen. Maar in de regel is deze rust en stilte van tijdelijke aard. Bij Vipassana meditatie wordt als hulpmiddel ook gebruik gemaakt van een meditatieobject om onze beweeglijke geest wat tot rust te brengen en als hulpmid-del om aandacht en concentratie te ontwikkelen. Als vast meditatieobject wordt in de regel het rijzen en dalen van de buik bij het in- en uitademen of het volgen van de gehele ademhaling gebruikt. Maar daarnaast laat je toe en observeer je alles waardoor je wordt afgeleid.

Vipassana voor vrouwen

Programmacode

861-VV-18001

Doelgroep

1 Verdieping op je levenspad

Data en tijden

van Donderdag 26 maart 2020 15:00
tot Zondag 29 maart 2020 15:00

Kosten

  • Tarief A: € 220

exclusief vrijwillige bijdrage voor cursusleidster Gabrielle.

Begeleiding

Gabrielle Bruhn

Gabrielle  Bruhn

Drs. Gabrielle Bruhn (1954) beoefent sinds ruim dertig jaar boeddhistische Vipassana-Inzichtmeditatie. Zij is begonnen in Birma en regelmatig gaat ze naar Sri Lanka om haar praktijk te verdiepen. Zij is lid van de VYN (Vereniging voor Yogadocenten Nederland) en van de VMBN (Vereniging voor Mindfulness-trainers). Zij begeleidt yoga- en meditatiegroepen in Zeist en geeft stilteretraites voor vrouwen in Nederland en Duitsland.

gabi1404@hotmail.com