• Home
  • Contact

Lang weekend Natuur en Stilte

Lang weekend Natuur en Stilte

Natuur is voor veel mensen een gemakkelijke ingang om tot ontspanning en verdieping te komen en om iets van religiositeit / spiritualiteit te ervaren.  In dit (lang) weekend staat de natuur en de beleving ervan centraal. Niet alleen door het maken van wandelingen, maar ook door gebruik te maken van een aantal werkvormen en het uitvoeren van een aantal eenvoudige opdrachten proberen we iets van die verdiepende werking van de natuur op het spoor te komen. Daarbij zullen drie thema’s steeds terugkomen: stilte, aandacht en een ontvankelijke houding.

 

Klik hier voor meer informatie

Programma

 

De eerste dag maken we ’s avonds een “zintuigenwandeling”, waarbij een introductie wordt gegeven op de drie thema’s: stilte, aandacht en een ontvankelijke houding..

De tweede dag staat het thema “Aandacht” centraal. Een aantal opdrachten is er op gericht om de aandacht meer bij de natuur te houden waardoor je vanzelf meer oog zult krijgen voor de wonderbaarlijke vormenrijkdom bij planten en dieren.

De derde dag zal het thema “Ontvankelijke houding” wat meer worden uitgediept en gaan we in op de vraag hoe je de ervaringen van deze dagen kunt integreren in het leven van alledag.

De vierde dag sluiten we af met een flinke wandeling op de vroege zondagochtend waarbij we onderweg ontbijten.

 

We zullen iedere dag een wandeling maken van een paar kilometer tot maximaal 12 kilometer. Daar zitten ook twee avondwandelingen in de schemering bij en, zoals gezegd, ook een vroege ochtendwandeling op de zondagmorgen.

Verder is stilte een belangrijk element in deze dagen. We wandelen in stilte, we eten in stilte en we zullen ook enkele keren buiten mediteren. Daarnaast is er ook ruimte voor onderlinge uitwisseling, ieder voor zover je daar behoefte aan hebt.

 

Begeleiding

 

De dagen worden begeleid door Mari Verstegen. Hij is bioloog en heeft lange tijd leiding gegeven aan een stichting die kinderen meer in contact wil brengen met de natuur. De laatste jaren houdt hij zich vanuit zijn eigen bureau ( www.natuurtrainingen.nl ) beroepsmatig bezig met  het inzetten van natuur bij de zorg voor mensen met een beperking en voor mensen met stress-gerelateerde klachten. Daarnaast organiseert hij al een groot aantal jaren weekenden “Natuur en Stilte” vanuit verschillende kloosters in Nederland.

Kosten

 

De totale kosten voor deze vierdaagse bedragen € 395,-

 

Meer informatie:

zie https://www.natuurtrainingen.nl/kloosterweekenden/i/20

 

Aanmelden:

via De Wandelmaat: https://www.dewandelmaat.nl/wandeltochten/de-natuur-en-het-klooster-in-velp?bid=124

Lang weekend Natuur en Stilte
Aanmelden

Doelgroep

1 Verdieping op je levenspad

Data en tijden

van Donderdag 1 september 2022 00:00
tot Zondag 4 september 2022 00:00

Kosten

  • Tarief A: € 395