• Home
  • Contact

Stress, burn-out, angst en stemmingswisseling

Er kunnen zich omstandigheden in je leven voordoen, waardoor je last krijgt  van angstgevoelens en/of  stemmingsproblemen, die blijven voortduren en je leven gaan beheersen.  Diverse oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen: vastlopen in je werk, studie, relaties, burn-out, onverwerkte rouw of opgelopen traumatische ervaringen etc.  Het lukt je niet om het tij te keren, ook niet met hulp van anderen. Een terugkeer naar een bevredigend relationeel, sociaal en maatschappelijk functioneren lijkt steeds verder weg te raken. Je hebt het gevoel dat je in een impasse raakt, en perspectief op verbetering ontbreekt.

Avant Spirit heeft het behandelprogramma  “Stilstaan om vooruit te gaan” ontwikkeld, dat erop gericht is op mensen met Angst- en Stemmingsklachten te ondersteunen in het weer creëren van perspectief  en herstel in de  omgang met jezelf, relaties en werk. Hierdoor kan langdurende maatschappelijke uitval voorkomen worden.

Het is een twee tot driedaags programma, gedurende maximaal 6 weken, in de specifieke ambiance van het eeuwenoude Emmausklooster in Velp (N.Br.). Dit programma is inclusief overnachtingen (met volledige verzorging). Het programma wordt begeleid door een professionele staf , bestaande uit een(GZ/klinisch psycholoog, een maatschappelijk werker, een creatief therapeut, een  psychomotorisch therapeut en sociaalpedagogische begeleiders), die ruime ervaring heeft met behandeling van mensen met angst- en stemmingsproblemen.

Het is een flexibel programma op maat, waarbij uitgegaan wordt van jouw klachten, motivatie en draagkracht, en gelet wordt op alle aspecten van jouw persoonlijkheid, sociale en maatschappelijke context. Het programma is themagericht en draagt een gestructureerd karakter.

Het (dag)programma bevat elementen van zelfreflectie, zingeving en verwerving van inzicht in jezelf als persoon, maar richt zich ook op training en versterking van jouw weerbaarheid (leefstijl, leefritme). Hierbij wordt gebruikgemaakt van individuele therapeutische contacten (mindfulness en meditatie, op indicatie cognitieve gedragstherapie). Ook zijn er meer activerende onderdelen, zoals bewegen, arbeidstraining en creatieve therapie. Deze worden deels groepsgewijs uitgevoerd. Deelname aan dagelijkse activiteiten in en om het klooster kan ook onderdeel van jouw behandelprogramma uitmaken.

Je krijgt een vaste “regiehouder”, met wie je individuele werkdoelen opstelt, tussentijds evalueert, en waar nodig aanpast of bijstelt. Bij aanmelding, tussentijdse contacten en nazorg kun je gebruikmaken van EHealth.

Het behandelprogramma is niet geschikt voor je, als je in een crisis verkeert, als je over een lager dan gemiddelde intelligentie beschikt. Ook als er bij je sprake is van een ernstige psychiatrische en/of persoonlijkheidsproblematiek is deelname aan dit programma niet geschikt voor je.  

Je kunt jezelf aanmelden, op initiatief van jouw werkgever, of op verwijzing van je huisarts (bijvoorbeeld via POH GGZ), ARBO-arts en medisch specialist. Voorafgaand aan deelname aan het programma vindt een individuele intake plaats. Een kort diagnostisch onderzoek kan ingesteld worden teneinde je geschiktheid voor het programma te bepalen of jouw mogelijkheden in te schatten.

Je kunt je telefonisch aanmelden : 06-24544839 of per email E. secretariaat@avantspirit.nl. Op onze website kun je nog meer informatie vinden over dit behandelprogramma (info@avantspirit.nl).