• Home
  • Contact

Verbindend Leiderschap

 Leergang Verbindend Leiderschap.
voor leidinggevenden die zich willen ontwikkelen in inspirerend leiderschap.
Organisaties veranderen, zijn meer flexibel en transparant, en ook de motivatie van werknemers maakt een ontwikkeling door. Specialistische vakkennis en vaardigheden worden weer meer gewaardeerd, terwijl vakmensen vragen om inspirerend leiderschap, waardoor zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en inzetten in het bedrijf.
Dit vraagt om een nieuwe invulling van de rol van leidinggevenden. Kort samengevat beweegt die zich van controle naar coaching, van hiërarchie naar zelfsturing. De kern zijn de inzet van persoonlijke eigenschappen en drijfveren om anderen te leiden naar excellente prestaties.
Om deze nieuwe rol vorm te kunnen geven, start in oktober 2018 de leergang Verbindend Leiderschap in de unieke setting van een voormalig klooster in de omgeving van Nijmegen; het Emmausklooster in Velp. De leergang is een inspirerende training met grote diepgang op zakelijk maar vooral ook persoonlijk vlak.

Klik hier voor een brochure van de Leergang.

Na de leergang
• Weet je wie je als leidinggevende bent en wat jouw stijl van leidinggeven bepaalt.
• Ken je jouw sterke punten en valkuilen en weet je die positief in te zetten.
• Ben je jezelf bewust van jouw waarden in werk en persoonlijk leven.
• Kun je vanuit jouw inspiratie handelen en weet je anderen te inspireren.
• Heb je kennis en vaardigheden voor coachend leidinggeven.
• Weet je (ver)binding te creëren en kun je loslaten.

Wij inspireren je om inspirerend leiding te geven.
De unieke locatie in het Emmausklooster daagt uit tot de verdieping die u zoekt. De trainers laten zich inspireren door het denken over innovatie en transitie van organisaties vanuit meerdere invalshoeken.

Ze bezitten een gedegen vakkennis en hebben veel ervaring met persoonlijkheidsontwikkeling, spirituele bronnen en attitudeverandering.
Voor wie?
Verbindend leiderschap is een leergang voor 8 tot 12 deelnemers met ervaring in leidinggeven uit verschillende branches en bedrijven. De mix van referentiekaders bevordert de onderlinge uitwisseling van ervaring en know how.


Beschrijving van de leergang:

(Na deze opsomming vind je per module een uitgebreidere toelichting)

De Leergang Verbindend Leiderschap is opgebouwd uit 5 modules:

1. Kijk op jezelf
Inzicht in jezelf als persoon en als leider
2. Persoonlijk Leiderschap
Je eigen ontwikkeling inzetten voor leiderschap dat bij jou pas

3. Spirituele aspecten van leiderschap

Spirituele bronnen en zingeving
4. Leiden en verbinden
De kracht om talent te inspireren en effectief te coachen tot verandering
5. Verbindend leiderschap en de organisatie
De kracht om een nieuwe rol als inspirerend leider vorm te geven in de organisatie.


Elke module belicht een aantal basiselementen van verbindend leiderschap, zoals persoonlijke ontwikkeling, psychodynamische aspecten van de persoonlijkheid, spirituele bronnen en basiswaarden, veranderingen bij jezelf en in je omgeving, verbinden en loslaten, vaardigheden om op een nieuwe manier leiding te geven en toepassing van het geleerde in de dagelijkse praktijk.
Verbindend leiderschap is een intense, diepgaande leergang die gebruik maakt van de nieuwste inzichten over kennisverwerving en persoonlijke verandering. Het programma vraagt om een actieve houding en een open-mind voor nieuwe inzichten en gedrag.

Module 1: Kijk op jezelf

De eerste module gaat over jou en je verlangen naar verbindend leiderschap. Leiderschap met een authentieke grondhouding waarmee je contact nastreeft met de mensen aan wie je leiding geeft. Leiderschap waarin je mensen helpt zichzelf te leiden en zich met elkaar en het werk te verbinden. 

De eerste avond heten we je welkom in Avant Spirit en is er tijd voor een informele kennismaking met elkaar, de docenten en de locatie. Ook zal er een kleine proeverij zijn waarin je op onverwachte wijze kennismaakt met de essentie van ‘verbindend leiderschap’.

De eerste dag staat volledig in het teken van kennismaken met jezelf en met de anderen. Hierbij ga je actief de verbinding aan met de mensen die het komend jaar je medereizigers zijn. Jullie vormen immers dit jaar samen een leergemeenschap, waarin je voortdurend voor elkaar een levende spiegel zult zijn - vanuit de vraag: ’wat voor verbindend leider ben ik aan het worden’? Tijdens het intakegesprek krijg je van ons te horen hoe jij je op deze eerste dag kunt voorbereiden.

De tweede dag duiken we in de grondhouding die past bij verbindend leiderschap. Hoe verschilt die van andere vormen van leiderschap en waarom is verbindend leiderschap zo relevant voor deze tijd? Waaraan herkennen we een verbindend leider en wat daarvan hebben we in onszelf te ontwikkelen en wat hebben we misschien al? (denk aan vaardigheden als contact maken, diep luisteren, het gesprek aangaan e.a.). Ook gaan we de tweede dag met je verkennen welke inspirerende voorbeelden je hebt. Je ontdekt hoe je die als spiegel voor je ontwikkeling kunt gebruiken, waardoor je gaat realiseren wat er nodig is om jouw authenticiteit binnen je leiderschap tot leven te wekken.

Aan het eind van de eerste module heb je helder wat je met jezelf hebt aan te gaan, welke leerthema’s je meeneemt naar de volgende modules; wat je te ontdekken en te ontwikkelen hebt in jezelf maar ook in wat je misschien zult moeten afleren. Daarnaast kun je niet wachten om met eerste kleine stapjes te gaan oefenen in je eigen werkpraktijk.

Zowel de intake gesprekken als de eerste module worden begeleid door Anjo Markhorst en Robbert van Burggen. 

Module 2: Persoonlijk Leiderschap

Gedurende deze module ga jij je eigen ontwikkeling inzetten voor leiderschap dat bij jou past.

Doelstelling van de module Persoonlijk Leiderschap is dat jij (nog) beter in staat bent om de eigen verantwoordelijkheid te nemen over jouw persoonlijke (emotionele) gemoedstoestand. Om dit te kunnen bereiken, ga je stilstaan bij wat sociale interactie precies is. Wat beïnvloedt deze interactie? Wat gebeurt er precies tussen jou en de ander? Wat is jouw aandeel hierin en heb jij hier invloed op? Wat het je brengt is het vergroten van jouw zelfinzicht. Je word je nog meer bewust van het effect van verwachtingen, interpretaties, oordelen door jouwzelf en door de ander. Deze module geeft je nog meer kennis en inzicht over jouw persoonlijke irritaties, irritaties die een stoorzender kunnen zijn voor verbindend leiderschap, en hoe jij deze irritaties kunt neutraliseren. In deze module sta jij centraal en hoe je van irritaties kan profiteren. Jouw vergrote zelfinzicht is de basis om uiteindelijk te kunnen komen tot verbindend leiderschap.

De module Persoonlijk Leiderschap wordt geleid door drs Chiquita Bijland, ervaren trainer en coach m.b.t. persoonlijke en organisatie-ontwikkelingsvraagstukken.

Module 3: Spirituele aspecten van leiderschap

“Leiderschap is dienstbaarheid ”, is een uitspraak die ik meerdere malen gehoord heb. Het lijkt simpel, maar dat is het niet. Een leider is niet zomaar dienstbaar. Aan wie ben je dienstbaar? Waaraan ben je dienstbaar? Aan welke toekomst ben je dienstbaar? Intenties en ambities zijn mooi, maar dienstbaar zijn naar woord en daad, in houding en uitspraken vraagt oefening.

Als we teruggaan naar de oorsprong van dit begrip lezen we het Latijnse woord “humilitas”, dat lange tijd vertaald werd door nederigheid. Dat heeft een bijklank gekregen van slaafsheid, onderdanigheid en ondergeschiktheid. Vanuit de Kloosterregel van Benedictus van Norcia (6e eeuw) wordt het vertaald door deemoed, de moed om te dienen. Benedictus noemt 12 stappen die nodig zijn om deze moed om te dienen eigen te maken.

Grote religieuze leiders zullen voorbeeld en referentiepunt  zijn voor deze module. Naast Benedictus ook Franciscus van Assisi (12e eeuw) en meer in onze tijd aan Dag Hammerskjold, Nelson Mandela, de Dalai Lama en bisschop Tutu. En zeker ook aan mijn eigen leermeester Anselm Grün, een benedictijner monnik in Duitsland.

De module wordt begeleid door Jos van Genugten.

Module 4: Leiden en verbinden

Je leert om anderen te inspireren en effectief te coachen tot verandering

 In deze module ontdek je dat zodra je een ‘beeld’ van iemand hebt waardoor je niet meer anders naar iemand kan kijken, het de hoogste tijd is om met die persoon een echt gesprek aan te gaan. Als verbindend leider weet je dat beeldvorming altijd eenzijdig is, als je die niet openlijk bespreekt en ruimte geeft. Jouw waarheid is nooit ‘dé waarheid’, maar nog steeds jouw waarheid. Je leert jouw ervaren waarheid te verbinden met die van de ander. Ook in de verticale verhoudingen!

 Als we waarheden naast elkaar kunnen leggen en daar samen naar kijken ontstaan co-creatie en nieuwe inzichten, waaruit nieuw handelen kan ontstaan. Op manieren die je zelf meestal niet had kunnen bedenken. Zo verandert het ‘baas-knecht’ gehannes in een echt gesprek over wat jij vanuit jouw verantwoordelijkheden opmerkt en wat degene aan wie jij leiding geeft daar zelf bij ervaart. Want daar ben je oprecht in geinteresseerd. Vertrouwen verbindt. De oude gewoonte om vanuit wantrouwen, beeldvorming en controle-behoefte te oordelen over het handelen van een medewerker kan dan plaatsmaken voor het werkelijk van betekenis zijn voor iemands ontwikkeling. Hier ontstaat de verbinding tussen samen werken en samenwerken.

Nogmaals: ook verticaal binnen de grotere context !

 Tijdens deze module staan we stil bij ‘macht versus bekrachtigen’ en oefenen we zowel met elkaar in de groep binnen een zogenaamde Spiegelzaal. Daarnaast zullen sprekende voorbeelden uit jullie eigen leiderschapspraktijken centraal staan bij het leren inspireren van samenwerkers!

De module wordt begeleid door Robbert van Bruggen

Module 5: Verbindend leiderschap en de organisatie

Je hebt jezelf leren kennen en jouw manier van leiden. Je weet welk effect je op anderen kunt hebben en hoe je irritaties kunt neutaliseren. Je hebt je eigen bronnen, jouw eigen sturing ervaren. Je weet hoe je een ander kunt inspireren en te coachen in de verandering.

Doel van het laatste blok is het geleerde te integreren en te werken met de sociale dynamieken die elke organisatie in zich heeft. Je werkt in een speelveld met meerdere spelers en meerdere (soms tegengestelde) belangen. Je draagt samen bij aan het hogere doel van de organisatie, ook als die soms onduidelijk is geworden. We leren je te acteren in het dynamische speelveld met vele dilemma’s: van doel en doen, van bijdragen en eigenbelang, van vertrouwen en controle, van lange en korte termijn, etc.

Vanuit jouw verbindende leiderschap laveer je met je team om en de organisatie door te ontwikkelen en je mensen maximaal tot hun recht te laten komen.

De module Verbindend Leiderschap en de Organisatie wordt geleid door ir. Marlies Bosker, organisatiecoach en trainer, partner van Movaeres.

Opzet van de modules
Elke module beslaat 2 opeenvolgende trainingsdagen inclusief een SIDE KICK-programma op de eerste avond. De modules vinden om de maand plaats en worden de andere maand opgevolgd met een inspiratiedag voor feedback, intervisie en reflectie. Daardoor kunnen verworven inzichten effectief worden toegepast.
Om alles uit de training te halen blijf je overnachten in het Emmausklooster. Zo ben je echt even weg uit de dagelijkse hectiek en laat je de training goed op je inwerken. In de pure kamers van ons klooster kom je na een intensieve trainingsdag helemaal tot rust.


Data
De leergang start in mei 2018; behalve in de maanden juli en augustus is er iedere maand een bijeenkomst.

De leergang start met een persoonlijke intake, met aandacht voor de formulering van uw leervraag en de uitwisseling van informatie.

3 + 4+ 5 oktober: module 1 (avond + 2 dagen): trainers zijn Anjo Markhorst en Robbert van Bruggen
2 november: intervisiedag

6 + 7 december: module 2 (2 dagen): trainer is Chiquita Bijland
11 januari: intervisiedag
7 + 8 februari: module 3 (2 dagen): trainer is Jos van Genugten
8 maart: intervisiedag
11 + 12 april 2019: module 4 (2 dagen): trainer is Robbert van Bruggen
10 mei 2019: intervisiedag
13 + 14 juni 2019: module 5 (2 dagen): trainer is Marlies Bosker

5 juli: intervisiedag en uitreiking certificaat

Verbindend Leiderschap

Kalender

Zomermiddag: Ontmoet de stilte in de beweging

Zaterdag 18 juni 2016 12:15

Naar programma >

Ruimte voor de ziel: Op weg in de stilte, de adem van het jaar

Vrijdag 22 juli 2016 13:00

Naar programma >

Beeldhouwen met hout in de stilte

Donderdag 4 augustus 2016 10:00

Naar programma >

Beeldhouwen met hout in de stilte

Maandag 29 augustus 2016 10:00

Naar programma >

Persoonlijke ontwikkeling en intuïtieve ontwikkeling

Dinsdag 13 september 2016 09:30

Naar programma >

Masterclass: Stap bewust in het leiderschap van de toekomst

Vrijdag 16 september 2016 12:00

Naar programma >

Weekend Tai Chi

Vrijdag 23 september 2016 19:00

Naar programma >

Op weg naar rust en balans; Vind je eigen manier in het omgaan met stress

Woensdag 12 oktober 2016 15:00

Naar programma >

Herfstmiddag in het Emmausklooster: Loslaten

Zaterdag 29 oktober 2016 12:15

Naar programma >

Korte Vipassana stilteretraite voor leiders en managers

Zaterdag 5 november 2016 10:00

Naar programma >

Chi Neng Qiqong

Dinsdag 8 november 2016 19:30

Naar programma >

Werkstress

Maandag 14 november 2016 00:00

Naar programma >

Introductie 2-daagse: Thuiskomen bij jezelf

Dinsdag 15 november 2016 10:00

Naar programma >

Masterclass: Gelukkig thuis en op je werk

Donderdag 17 november 2016 13:00

Naar programma >

Workshop: Zalig bakken

Zaterdag 19 november 2016 14:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 25 november 2016 14:00

Naar programma >

Kennismaking Emmausgangers: lezing Santiago

Vrijdag 25 november 2016 20:00

Naar programma >

Workshop Koken in het klooster

Zaterdag 26 november 2016 14:00

Naar programma >

Op weg naar rust en balans, hoe hanteer ik spanning in werk en privé?

Maandag 28 november 2016 15:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 2 december 2016 14:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 9 december 2016 14:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 9 december 2016 14:00

Naar programma >

Masterclass: Op weg naar Geluk

Donderdag 15 december 2016 13:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 16 december 2016 14:00

Naar programma >

Intensief programma: Thuiskomen bij jezelf

Dinsdag 3 januari 2017 10:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 6 januari 2017 14:00

Naar programma >

Introductie 2 daagse: Thuiskomen bij jezelf

Dinsdag 10 januari 2017 10:00

Naar programma >

Back to basics

Zaterdag 14 januari 2017 09:00

Naar programma >

Nieuwjaarsretraite: Back to basics

Zaterdag 14 januari 2017 10:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 20 januari 2017 14:00

Naar programma >

Werk je sterk

Vrijdag 27 januari 2017 19:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 3 februari 2017 14:00

Naar programma >

Wintermiddag: Stilte

Zaterdag 4 februari 2017 12:15

Naar programma >

VERPLAATST NAAR 10 maart: Verwijlen bij je ziel: Zelfcompassie

Vrijdag 10 februari 2017 00:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 17 februari 2017 14:00

Naar programma >

Werk je sterk

Vrijdag 17 februari 2017 19:00

Naar programma >

Intensief programma: Thuiskomen bij jezelf

Dinsdag 28 februari 2017 10:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 10 maart 2017 14:00

Naar programma >

Werk je sterk

Vrijdag 10 maart 2017 19:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 24 maart 2017 14:00

Naar programma >

Verwijlen bij je ziel: Vind je wortels, ontdek je vleugels

Vrijdag 31 maart 2017 15:00

Naar programma >

Intensief programma: Thuiskomen bij jezelf

Dinsdag 4 april 2017 10:00

Naar programma >

Paasdecoratie maken

Zaterdag 8 april 2017 13:30

Naar programma >

stiltedagen rond pasen

Woensdag 12 april 2017 10:00

Naar programma >

Retraite driedaagse

Vrijdag 14 april 2017 10:00

Naar programma >

Ontdek je kracht met mindfulness en 'Active Hope'

Dinsdag 18 april 2017 10:00

Naar programma >

Yoga Retraite

Vrijdag 28 april 2017 14:00

Naar programma >

Intensief programma: Thuiskomen bij jezelf

Dinsdag 2 mei 2017 10:00

Naar programma >

Workshop: Eén met de natuur

Woensdag 10 mei 2017 12:00

Naar programma >

Introductieavond: Franciscaans Leiderschap

Woensdag 10 mei 2017 19:30

Naar programma >

Lentedag: Voel de Lentekriebels!

Zaterdag 20 mei 2017 12:15

Naar programma >

Stiltedagen rond Hemelvaart

Maandag 22 mei 2017 10:00

Naar programma >

Retraite zesdaagse

Maandag 22 mei 2017 10:00

Naar programma >

Hemelvaartweekend: Wat sta je naar boven te kijken?

Woensdag 24 mei 2017 19:00

Naar programma >

Intensief programma: Thuiskomen bij jezelf

Dinsdag 30 mei 2017 10:00

Naar programma >

Emmausgangers

Vrijdag 2 juni 2017 20:00

Naar programma >

Een bezield leven leiden

Dinsdag 6 juni 2017 10:00

Naar programma >

Franciscaans leiderschap

Maandag 12 juni 2017 10:00

Naar programma >

Intensief programma: Thuiskomen bij jezelf

Dinsdag 27 juni 2017 10:00

Naar programma >

Workshop over conceptie

Vrijdag 30 juni 2017 09:30

Naar programma >

Werken met kleuren en VERI Lights

Zaterdag 1 juli 2017 09:30

Naar programma >

Wandelmeditatie weekend

Zaterdag 8 juli 2017 10:00

Naar programma >

Zomerdag

Zaterdag 8 juli 2017 12:15

Naar programma >

Wandel en meditatie weekend

Zaterdag 8 juli 2017 13:30

Naar programma >

Werken met Mixed Media

Donderdag 27 juli 2017 10:00

Naar programma >

Beleef de taal, dichter bij de zin

Zondag 30 juli 2017 11:00

Naar programma >

Wandelmeditatie weekend

Zaterdag 5 augustus 2017 10:00

Naar programma >

Wandel en meditatie weekend

Zaterdag 5 augustus 2017 13:30

Naar programma >

Rondleiding door klooster en kloostertuin

Zaterdag 5 augustus 2017 14:00

Naar programma >

Rondleiding door klooster en kloostertuin

Zaterdag 5 augustus 2017 14:00

Naar programma >

Rondleiding door klooster en kloostertuin

Zaterdag 5 augustus 2017 14:00

Naar programma >

Rondleiding door klooster en kloostertuin

Zaterdag 5 augustus 2017 14:00

Naar programma >

Rondleiding door klooster en kloostertuin

Zaterdag 12 augustus 2017 14:00

Naar programma >

Rondleiding door klooster en kloostertuin

Zaterdag 19 augustus 2017 14:00

Naar programma >

Creeer je beeld uit hout

Maandag 21 augustus 2017 10:00

Naar programma >

Rondleiding door klooster en kloostertuin

Zaterdag 26 augustus 2017 14:00

Naar programma >

Kloosterweekend meditatief schrijven

Vrijdag 1 september 2017 19:00

Naar programma >

Bijbelcursus

Woensdag 6 september 2017 20:00

Naar programma >

Wandelmeditatie weekend

Zaterdag 9 september 2017 10:00

Naar programma >

Open Monumentendag

Zaterdag 9 september 2017 11:00

Naar programma >

Open Monumentendag

Zondag 10 september 2017 13:00

Naar programma >

Quilten in het ritme van het klooster

Maandag 25 september 2017 16:00

Naar programma >

Wellness Arrangement met Sauna & Beauty Oase

Zondag 1 oktober 2017 00:00

Naar programma >

Franciscusdag - Dierendag

Woensdag 4 oktober 2017 16:30

Naar programma >

Bijbelcursus

Woensdag 4 oktober 2017 20:00

Naar programma >

Cursus rebalancing: De weg naar jezelf

Zaterdag 14 oktober 2017 10:00

Naar programma >

Herfst workshop

Zaterdag 14 oktober 2017 13:00

Naar programma >

Cursus rebalancing: De weg naar jezelf

Zaterdag 28 oktober 2017 10:00

Naar programma >

Luisterwandeling

Zaterdag 28 oktober 2017 20:00

Naar programma >

Ontdek de nacht tijdens de Nacht van de Nacht

Zaterdag 28 oktober 2017 20:00

Naar programma >

Mystiek & Melancholie: Filosofisch Weekend

Vrijdag 3 november 2017 19:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 7 november 2017 10:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 7 november 2017 10:00

Naar programma >

Bijbelcursus

Woensdag 8 november 2017 20:00

Naar programma >

Mixed media creatieve workshop

Vrijdag 10 november 2017 10:30

Naar programma >

Vipassana Stilteweekend voor vrouwen

Vrijdag 10 november 2017 14:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 14 november 2017 10:00

Naar programma >

Cursus rebalancing: De weg naar jezelf

Zaterdag 18 november 2017 10:00

Naar programma >

Top in je Job: In balans

Maandag 20 november 2017 09:30

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 21 november 2017 10:00

Naar programma >

Lezingencyclus Inspirerend Leiderschap

Donderdag 23 november 2017 20:00

Naar programma >

Lezingencyclus Inspirerend Leiderschap: Marjolein Tiemens (Groen Geloven)

Donderdag 23 november 2017 20:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 28 november 2017 10:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 28 november 2017 10:00

Naar programma >

Tweedaagse training Frenemies

Woensdag 29 november 2017 10:00

Naar programma >

Cursus rebalancing: De weg naar jezelf

Zaterdag 2 december 2017 10:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 5 december 2017 10:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 5 december 2017 10:00

Naar programma >

Bijbelcursus

Woensdag 6 december 2017 20:00

Naar programma >

Meditatie: tijd met jezelf

Woensdag 6 december 2017 20:00

Naar programma >

Lezingencyclus Inspirerend Leiderschap: Leo Fijen (KRO-NCRV)

Donderdag 7 december 2017 20:00

Naar programma >

Happen en stappen

Zondag 10 december 2017 10:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 12 december 2017 10:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 12 december 2017 10:00

Naar programma >

Meditatie: tijd met jezelf

Woensdag 13 december 2017 20:00

Naar programma >

Workshop Kerstdecoratie

Zaterdag 16 december 2017 13:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 19 december 2017 10:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 19 december 2017 10:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 19 december 2017 10:00

Naar programma >

Meditatie: tijd met jezelf

Woensdag 20 december 2017 20:00

Naar programma >

Verbindingsweekend Het Innerlijk Licht

Donderdag 28 december 2017 13:30

Naar programma >

Re-treat je hart

Woensdag 14 februari 2018 16:00

Naar programma >

Verbindingsweekend Het Innerlijk Licht

Donderdag 22 februari 2018 13:30

Naar programma >

God, beeld of werkelijkheid

Vrijdag 23 februari 2018 19:00

Naar programma >

Voluit leven

Zaterdag 3 maart 2018 10:00

Naar programma >

1-daagse cursus Leven in Verbondenheid 07-03

Woensdag 7 maart 2018 09:30

Naar programma >

Bezinningsweekend van Het Innerlijk Licht

Donderdag 15 maart 2018 13:30

Naar programma >

Dries van Agt lezing

Donderdag 15 maart 2018 20:00

Naar programma >

1-daagse cursus Leven in Verbondenheid 17-03

Zaterdag 17 maart 2018 09:30

Naar programma >

Vipassana voor vrouwen

Vrijdag 23 maart 2018 15:00

Naar programma >

Stilte retraite (Pasen)

Woensdag 28 maart 2018 19:00

Naar programma >

Open Dag 2 april = 2e Paasdag

Maandag 2 april 2018 13:00

Naar programma >

Lezing Simone van de Wijdeven (schrijfster)

Vrijdag 13 april 2018 20:00

Naar programma >

Tuinweek: klaarmaken voor groei

Zondag 15 april 2018 20:00

Naar programma >

Cursus Geluk

Woensdag 18 april 2018 19:30

Naar programma >

Janine Fransen lezing

Donderdag 19 april 2018 20:00

Naar programma >

Relatietherapie

Vrijdag 27 april 2018 00:00

Naar programma >

Brochure Verbindend Leiderschap

Dinsdag 1 mei 2018 00:00

Naar programma >

Ubuntu en leiderschap

Woensdag 16 mei 2018 09:00

Naar programma >

Walk of Wisdom pelgrim

Donderdag 17 mei 2018 00:00

Naar programma >

Sauna arrangement

Vrijdag 25 mei 2018 00:00

Naar programma >

Walk of Wisdom

Vrijdag 25 mei 2018 00:00

Naar programma >

Persoonlijke retraite

Zondag 27 mei 2018 10:00

Naar programma >

Tuinweek: de groei zet door

Zondag 27 mei 2018 20:00

Naar programma >

Geleide meditatie

Zondag 27 mei 2018 20:00

Naar programma >

Meditatie, tijd met jezelf

Woensdag 30 mei 2018 19:45

Naar programma >

Vergaderruimte

Vrijdag 1 juni 2018 00:00

Naar programma >

Verwijlen bij je ziel: Compassie

Vrijdag 8 juni 2018 15:00

Naar programma >

Workshop Schilderen

Zaterdag 9 juni 2018 10:00

Naar programma >

Meditatie, tijd met jezelf

Woensdag 13 juni 2018 20:00

Naar programma >

Meditatie, tijd met jezelf

Woensdag 27 juni 2018 20:00

Naar programma >

Voluit leven met hooggevoeligheid

Vrijdag 29 juni 2018 19:30

Naar programma >

Tuinweek: zomer; tijd om te oogsten

Zondag 1 juli 2018 20:00

Naar programma >

Persoonlijke retraite

Zondag 1 juli 2018 20:00

Naar programma >

Beleef de taal, dichter bij de zin

Zaterdag 7 juli 2018 10:00

Naar programma >

Zingen in Verbondenheid

Zaterdag 7 juli 2018 10:00

Naar programma >

Meditatie, tijd met jezelf

Woensdag 11 juli 2018 20:00

Naar programma >

Teken en Schilder 2 Daagse

Donderdag 12 juli 2018 09:00

Naar programma >

Mijn leven in Beeld

Vrijdag 13 juli 2018 10:00

Naar programma >

4 Daagse Slaapplaats

Maandag 16 juli 2018 00:00

Naar programma >

Lezing Erfgoed Brabant over Refugiekloosters

Woensdag 25 juli 2018 19:30

Naar programma >

Tuinweek: het einde van de zomer nadert

Zondag 19 augustus 2018 20:00

Naar programma >

Persoonlijke retraite

Zondag 19 augustus 2018 20:00

Naar programma >

Poezieworkshop Mag ik je aandacht

Donderdag 23 augustus 2018 10:00

Naar programma >

Workshop Beeldhouwen

Vrijdag 24 augustus 2018 10:00

Naar programma >

Anna Hakvoort Beeldhouwen

Maandag 27 augustus 2018 09:00

Naar programma >

Beeldhouwen: creëer je beeld uit hout

Maandag 27 augustus 2018 10:00

Naar programma >

Mindfulness trainingen

Woensdag 12 september 2018 19:00

Naar programma >

Wandelen met de Wandelmaat

Vrijdag 14 september 2018 13:00

Naar programma >

Mindfulness trainingen

Woensdag 19 september 2018 19:00

Naar programma >

Tuinweek: het bos verdient zijn aandacht

Zondag 23 september 2018 20:00

Naar programma >

Persoonlijke retraite

Zondag 23 september 2018 20:00

Naar programma >

Mindfulness trainingen

Woensdag 26 september 2018 19:00

Naar programma >

Mindfulness trainingen

Woensdag 3 oktober 2018 19:00

Naar programma >

Leergang Verbindend Leiderschap

Woensdag 3 oktober 2018 20:00

Naar programma >

Verbindend Leiderschap

Woensdag 3 oktober 2018 20:00

Naar programma >

Mindfulness trainingen

Woensdag 10 oktober 2018 19:00

Naar programma >

Verwijlen bij je ziel

Maandag 22 oktober 2018 15:00

Naar programma >

Mindfulness trainingen

Woensdag 24 oktober 2018 19:00

Naar programma >

Mindfulness trainingen

Zaterdag 27 oktober 2018 10:00

Naar programma >

Mindfulness trainingen

Woensdag 31 oktober 2018 19:00

Naar programma >

Mindfulness trainingen

Woensdag 7 november 2018 19:00

Naar programma >

Vipassana voor vrouwen

Vrijdag 16 november 2018 15:00

Naar programma >