• Home
 • Contact

ALGEMENE VOORWAARDEN AVANT SPIRIT

RSIN: 8582.79.241.

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden voor cursussen en overige activiteiten van Avant Spirit.

INSCHRIJVING

 

 • Inschrijving voor de cursus en overige activiteiten[1] vindt uitsluitend plaats door middel van het invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier van het gewenste programma of door telefonisch contact op te nemen met ons secretariaat. Je kunt ons ook een email sturen. De inschrijving is pas geldig wanneer je van ons een inschrijfbevestiging hebt ontvangen en het eventuele cursusgeld op de rekening van Avant Spirit is bijgeschreven.
 • Door inschrijving aanvaard je de toepassing van deze inschrijvings- en betalingsvoorwaarden (algemene voorwaarden).

 

ANNULERING

 

ANNULERING DOOR AVANT SPIRIT

 

 • Avant Spirit behoudt zich het recht voor om een programma bij onvoldoende aanmeldingen of een andere dwingende reden te annuleren. Bij annulering door Avant Spirit ontvang je het volledige inschrijfgeld terug.
 • Avant Spirit behoudt zich het recht voor om bij ontstentenis van de oorspronkelijke trainer een andere trainer in te zetten of de cursus te verplaatsen naar een andere datum dan wel kosteloos te annuleren. Bij annulering door Avant Spirit ontvang je het volledige inschrijfgeld terug.

 

ANNULERING DOOR DEELNEMER

 

 • Annulering door jou als deelnemer dient altijd schriftelijk te gebeuren. Datum poststempel/emaildatum geldt als annuleringsdatum.
 • Wanneer jij als deelnemer je deelname annuleert, betaal je bij annulering:
  • Tot twee weken voor aanvang: €50,00 administratiekosten
  • Twee weken tot een week voor aanvang: 50% van het deelnamebedrag
  • Binnen een week voor aanvang: 100% van het deelnamebedrag
  • Bij onderbreking deelname: 100% van het deelnamebedrag
 • Volledige restitutie van het inschrijfgeld is altijd mogelijk in geval van overlijden of ernstige ziekte van jouzelf, familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten, of in geval van een medisch noodzakelijke ingreep die jijzelf, je partner of kind moet ondergaan.
 • In sommige gevallen wijken wij af van onze standaard annuleringsregeling. Dit wordt dan vermeld in de desbetreffende brochure en op de website.

 

TARIEVEN

 

 • De tarieven en tarievenlijst zijn met zorg samengesteld. Je kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. Wij kunnen onze tarieven wijzigen. Avant Spirit kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Leidend is de offerte.

 

BETALING

 

 • De kosten van de cursus zijn vermeld in de desbetreffende brochure en op de website: www.avantspirit.nl en www.emmausklooster.nl
 • Wanneer je inschrijving is geaccepteerd ontvang je hiervan een bevestiging en de factuur.
 • De betaling van de cursuskosten dient te gebeuren binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, maar altijd voor aanvang van de cursus.
 • Wanneer de inschrijving plaatsvindt nadat de cursus al is gestart, dien je het verschuldigde bedrag van de volledige cursus te voldoen voordat je deelname start. Neem een bewijs van betaling mee (bijvoorbeeld een schermafdruk) naar de cursus.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn, wordt de wettelijke rente berekend over het nog te betalen bedrag.
 • Avant Spirit is bij het in gebreke blijven van betaling bevoegd je niet tot een cursus toe te laten, zolang niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan of daarvoor ten genoegen van Avant Spirit zekerheid is gesteld.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vallende op de inning van het verschuldigde bedrag, komen voor rekening van jou.

 

CURSUSBIJEENKOMSTEN

 

 • Avant Spirit behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen de locatie van de cursus en de cursusdatum en -tijd te wijzigen. Hierover zal je schriftelijk of telefonisch worden geïnformeerd.
 • Avant Spirit behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen wijzigingen aan te brengen in de opzet en de inhoud van de cursus.
 • Avant Spirit behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen je deelname aan een cursus te weigeren.
 • Avant Spirit is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het gebruik van het door Avant Spirit samengestelde cursusmateriaal en/of voor schade ontstaan tijdens het bijwonen van de cursusbijeenkomst. Je vrijwaart Avant Spirit voor alle aanspraken uit dien hoofde.

 

OVERIG

 

GEBRUIK

 

 • Het is gebruikers niet toegestaan blijvende veranderingen aan te brengen in/om het Emmausklooster.
 • Gebruikers zullen zorgvuldig omgaan met de door Avant Spirit beschikbaar gestelde materialen en laten ruimtes schoon en netjes achter bij vertrek.
 • Avant Spirit kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten door gebruikers, noch voor diefstel of verlies van persoonlijke eigendommen.

 

MAALTIJDEN

 

 • Wanneer je tijdens je verblijf maaltijden gebruikt in het Emmausklooster, is het van belang dat je minimaal een week voor aanvang van je verblijf doorgeeft of je voedingsallergieën (noten-, lactose- of glutenallergie) en/of specifieke dieeteisen (vegetarisch/veganistisch) hebt. Wij zullen ons best doen om zo goed mogelijk aan je wensen tegemoet te komen. Wanneer je dit later doorgeeft kunnen we niet garanderen dat we een (veilige en) passende maaltijd kunnen bieden.

 

KLACHTEN

 

 • Als je een klacht hebt of je bent van mening dat Avant Spirit de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, niet of in onvoldoende mate nakomt, dan vragen wij je telefonisch dan wel schriftelijk contact op te nemen met Avant Spirit om samen tot een oplossing te komen. In eerste instantie zal worden getracht het geschil te slechten tussen de begeleider en de cursist onderling. Als na het gesprek met de begeleider de klacht niet is opgelost, kan de cursist deze voorleggen aan de directeur van Avant Spirit.

 

INFORMATIE EN CONTACT

 

 • Avant Spirit is op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06-24547711. Binnen 5 werkdagen heb je respons op je emailbericht, tenzij anders vermeld. Wij horen graag van je wanneer je vragen, suggesties of opmerkingen hebt waardoor wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

 

 

©Opgesteld januari 2020. Wijzigingen voorbehouden.

 

[1] Omwille van de leesbaarheid wordt vanaf dit punt met cursus ook overige activiteiten bedoeld, waaronder B&B-overnachtingen, overnachtingen door pelgrims of Walk of Wisdom-wandelaars, persoonlijke retraites, workshops en andere activiteiten.

Kalender

Workshop: Zalig bakken

Zaterdag 19 november 2016 14:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 25 november 2016 14:00

Naar programma >

Kennismaking Emmausgangers: lezing Santiago

Vrijdag 25 november 2016 20:00

Naar programma >

Workshop Koken in het klooster

Zaterdag 26 november 2016 14:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 2 december 2016 14:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 9 december 2016 14:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 9 december 2016 14:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 16 december 2016 14:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 6 januari 2017 14:00

Naar programma >

Introductie 2 daagse: Thuiskomen bij jezelf

Dinsdag 10 januari 2017 10:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 20 januari 2017 14:00

Naar programma >

Werk je sterk

Vrijdag 27 januari 2017 19:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 3 februari 2017 14:00

Naar programma >

Wintermiddag: Stilte

Zaterdag 4 februari 2017 12:15

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 17 februari 2017 14:00

Naar programma >

Werk je sterk

Vrijdag 17 februari 2017 19:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 10 maart 2017 14:00

Naar programma >

Werk je sterk

Vrijdag 10 maart 2017 19:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 24 maart 2017 14:00

Naar programma >

Verwijlen bij je ziel: Vind je wortels, ontdek je vleugels

Vrijdag 31 maart 2017 15:00

Naar programma >

Paasdecoratie maken

Zaterdag 8 april 2017 13:30

Naar programma >

stiltedagen rond pasen

Woensdag 12 april 2017 10:00

Naar programma >

Lentedag: Voel de Lentekriebels!

Zaterdag 20 mei 2017 12:15

Naar programma >

Stiltedagen rond Hemelvaart

Maandag 22 mei 2017 10:00

Naar programma >

Emmausgangers

Vrijdag 2 juni 2017 20:00

Naar programma >

Een bezield leven leiden

Dinsdag 6 juni 2017 10:00

Naar programma >

Franciscaans leiderschap

Maandag 12 juni 2017 10:00

Naar programma >

Wandelmeditatie weekend

Zaterdag 8 juli 2017 10:00

Naar programma >

Wandelmeditatie weekend

Zaterdag 5 augustus 2017 10:00

Naar programma >

Bijbelcursus

Woensdag 6 september 2017 20:00

Naar programma >

Wandelmeditatie weekend

Zaterdag 9 september 2017 10:00

Naar programma >

Franciscusdag - Dierendag

Woensdag 4 oktober 2017 16:30

Naar programma >

Bijbelcursus

Woensdag 4 oktober 2017 20:00

Naar programma >

Luisterwandeling

Zaterdag 28 oktober 2017 20:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 7 november 2017 10:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 7 november 2017 10:00

Naar programma >

Bijbelcursus

Woensdag 8 november 2017 20:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 14 november 2017 10:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 21 november 2017 10:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 28 november 2017 10:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 28 november 2017 10:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 5 december 2017 10:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 5 december 2017 10:00

Naar programma >

Bijbelcursus

Woensdag 6 december 2017 20:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 12 december 2017 10:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 12 december 2017 10:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 19 december 2017 10:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 19 december 2017 10:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 19 december 2017 10:00

Naar programma >

God, beeld of werkelijkheid

Vrijdag 23 februari 2018 19:00

Naar programma >

1-daagse cursus Leven in Verbondenheid 07-03

Woensdag 7 maart 2018 09:30

Naar programma >

Bezinningsweekend van Het Innerlijk Licht

Donderdag 15 maart 2018 13:30

Naar programma >

1-daagse cursus Leven in Verbondenheid 17-03

Zaterdag 17 maart 2018 09:30

Naar programma >

Stilte retraite (Pasen)

Woensdag 28 maart 2018 19:00

Naar programma >

Relatietherapie

Vrijdag 27 april 2018 00:00

Naar programma >

Ubuntu en leiderschap

Woensdag 16 mei 2018 09:00

Naar programma >

Walk of Wisdom pelgrim

Donderdag 17 mei 2018 00:00

Naar programma >

Workshop Schilderen

Zaterdag 9 juni 2018 10:00

Naar programma >

Voluit leven met hooggevoeligheid

Vrijdag 29 juni 2018 19:30

Naar programma >

In je eigen kracht zijn, komen en blijven

Vrijdag 10 augustus 2018 19:00

Naar programma >

Workshop Beeldhouwen

Vrijdag 24 augustus 2018 10:00

Naar programma >

Beeldhouwen: creëer je beeld uit hout

Maandag 27 augustus 2018 10:00

Naar programma >

Happen en stappen

Zondag 2 september 2018 10:00

Naar programma >

Open Monumentendag

Zaterdag 8 september 2018 12:00

Naar programma >

Open Dag 8 en 9 september

Zaterdag 8 september 2018 13:00

Naar programma >

Wandelen met de Wandelmaat

Vrijdag 14 september 2018 13:00

Naar programma >

CreAscensie: Teken en Schilder 2 Daagse

Zaterdag 6 oktober 2018 09:00

Naar programma >

Puur Geluk voor vrouwen

Zondag 7 oktober 2018 11:00

Naar programma >

Mindfulness trainingen

Woensdag 10 oktober 2018 19:00

Naar programma >

Cursus Geluk

Zaterdag 20 oktober 2018 10:00

Naar programma >

Mindfulness trainingen

Woensdag 24 oktober 2018 19:00

Naar programma >

Walk of Wisdom dag

Zaterdag 27 oktober 2018 12:30

Naar programma >

Mindfulness trainingen

Woensdag 31 oktober 2018 19:00

Naar programma >

Retraite stilteweekend

Vrijdag 2 november 2018 20:00

Naar programma >

Mindfulness trainingen

Woensdag 7 november 2018 19:00

Naar programma >

Verwijlen bij je ziel

Maandag 12 november 2018 15:00

Naar programma >

Mindfulness trainingen

Woensdag 14 november 2018 19:00

Naar programma >

Mindfulness trainingen

Woensdag 21 november 2018 19:00

Naar programma >

Stilte en Qi Gong

Donderdag 22 november 2018 18:00

Naar programma >

Mindfulness trainingen

Woensdag 28 november 2018 10:00

Naar programma >

Mindfulness trainingen

Woensdag 5 december 2018 19:00

Naar programma >

Persoonlijke retraite

Zondag 16 december 2018 20:00

Naar programma >

Workshop 'Terug naar je oorsprong'

Maandag 17 december 2018 09:00

Naar programma >

Oud en Nieuw retraite

Maandag 17 december 2018 10:00

Naar programma >

Brochure Verbindend Leiderschap

Donderdag 27 december 2018 00:00

Naar programma >

Retraite: We vieren het lichtfeest met Oud & Nieuw

Zondag 30 december 2018 14:00

Naar programma >

Stilstaan bij Verandering

Dinsdag 15 januari 2019 19:00

Naar programma >

Retraite Uit je hoofd in je hart

Zaterdag 19 januari 2019 10:00

Naar programma >

Stilstaan bij Verandering

Zaterdag 9 februari 2019 09:00

Naar programma >

Verbindend Leiderschap

Woensdag 20 februari 2019 00:00

Naar programma >

Stilstaan bij Verandering

Donderdag 21 februari 2019 19:00

Naar programma >

Weekendretraite Mindfulness en Playfulness

Vrijdag 1 maart 2019 16:00

Naar programma >

Pelgrims

Maandag 1 april 2019 00:00

Naar programma >

Bak je eigen brood

Dinsdag 9 april 2019 13:00

Naar programma >

Groei weekend

Vrijdag 12 april 2019 13:00

Naar programma >

Groeiweekend

Vrijdag 12 april 2019 13:00

Naar programma >

Filmavond Pasen

Dinsdag 16 april 2019 19:30

Naar programma >

Huub Schumacher lezing

Vrijdag 26 april 2019 20:00

Naar programma >

1 Daagse Ontspanningsretraite

Vrijdag 3 mei 2019 10:00

Naar programma >

Ontspanningsavond (Beweging, meditatie en muziek)

Donderdag 9 mei 2019 19:30

Naar programma >

CHRIS HINZE: Tibetconcert: Unieke mix van spectaculaire videobeelden en (live) muziek. Mis het niet!

Vrijdag 17 mei 2019 20:00

Naar programma >

Houd me vast weekend

Zaterdag 18 mei 2019 09:30

Naar programma >

Terug kijken en verder gaan

Zaterdag 18 mei 2019 10:00

Naar programma >

Mijn leven in Beeld

Vrijdag 24 mei 2019 10:00

Naar programma >

Mijn leven in Beeld

Vrijdag 24 mei 2019 10:00

Naar programma >

Dauwtrappen met Hemelvaart

Donderdag 30 mei 2019 05:45

Naar programma >

Durven Zijn Thuiskomen bij jezelf

Donderdag 30 mei 2019 09:30

Naar programma >

Pelgrimeren

Zaterdag 1 juni 2019 00:00

Naar programma >

Meditatie, tijd met jezelf

Woensdag 12 juni 2019 19:45

Naar programma >

Meditatie, tijd met jezelf

Woensdag 19 juni 2019 19:45

Naar programma >

Workshop Mandala tekenen

Zaterdag 6 juli 2019 13:30

Naar programma >

Weekend pelgrimeren

Vrijdag 19 juli 2019 16:00

Naar programma >

Pelgrimage Retraite De Reis van de Held

Vrijdag 26 juli 2019 16:00

Naar programma >

Klooster wandelweekend

Vrijdag 2 augustus 2019 14:00

Naar programma >

Contemplatieve fotografie Zomercursus

Vrijdag 16 augustus 2019 19:30

Naar programma >

Pelgrimage Retraite De reis van de Held

Zondag 18 augustus 2019 16:00

Naar programma >

Poezieworkshop Mag ik je aandacht

Vrijdag 30 augustus 2019 10:00

Naar programma >

Intern coordinator

Zaterdag 31 augustus 2019 00:00

Naar programma >

Stilte retraite: Verbeelden in verbinding

Zaterdag 31 augustus 2019 10:00

Naar programma >

Stilte retraite “Verbeelden in verbinding”

Zaterdag 31 augustus 2019 10:00

Naar programma >

Leergang Verbindend Leiderschap

Zondag 1 september 2019 00:00

Naar programma >

Leergang Brochure

Maandag 2 september 2019 00:00

Naar programma >

Rondleiding door klooster en kloostertuin

Zaterdag 7 september 2019 14:00

Naar programma >

Proeverij Verbindend Leiderschap

Donderdag 12 september 2019 14:00

Naar programma >

Yoga trainingsdag

Vrijdag 13 september 2019 09:30

Naar programma >

Mindfulness weekend

Vrijdag 13 september 2019 17:00

Naar programma >

Open Dag / Monumentendag

Zaterdag 14 september 2019 12:00

Naar programma >

Rondleiding door klooster en kloostertuin

Zaterdag 14 september 2019 14:00

Naar programma >

Numerologie en Mandala's

Zaterdag 28 september 2019 14:00

Naar programma >

Proeverij Verbindend Leiderschap

Vrijdag 4 oktober 2019 09:30

Naar programma >

Franciscus van Assisi

Vrijdag 4 oktober 2019 16:00

Naar programma >

Stiltedag in het klooster (Meditatie, Lichaamswerk en Muziek)

Vrijdag 11 oktober 2019 10:00

Naar programma >

Leger des Heils

Vrijdag 25 oktober 2019 20:00

Naar programma >

Ontdek de nacht tijdens de Nacht van de Nacht

Zaterdag 26 oktober 2019 19:30

Naar programma >

Dag van de Stilte

Zondag 27 oktober 2019 07:30

Naar programma >

Stiltedag in het klooster (Meditatie, Lichaamswerk en Muziek)

Zondag 27 oktober 2019 10:00

Naar programma >

Dag v d stilte

Zondag 27 oktober 2019 14:00

Naar programma >

Meditatieavond (meditatie en muziek)

Dinsdag 29 oktober 2019 19:30

Naar programma >

Ontspanningsavonden

Donderdag 31 oktober 2019 19:30

Naar programma >

Meditatieavond (meditatie en muziek)

Dinsdag 5 november 2019 19:30

Naar programma >

Familie opstellingen

Zaterdag 9 november 2019 13:00

Naar programma >

Meditatieavond (meditatie en muziek)

Dinsdag 12 november 2019 19:30

Naar programma >

Concert Fred Jacobs

Zondag 17 november 2019 14:30

Naar programma >

Mindbalance en Yoga

Vrijdag 22 november 2019 00:00

Naar programma >

Familie opstellingen

Zaterdag 30 november 2019 13:00

Naar programma >

Share & Care Event

Zondag 8 december 2019 13:30

Naar programma >

Kerstuitvoering

Zaterdag 21 december 2019 14:00

Naar programma >

Kerstuitvoering

Zaterdag 21 december 2019 19:00

Naar programma >

Yoga trainingsdag

Woensdag 8 januari 2020 00:00

Naar programma >

Vipassana weekend met yoga en stiltewandeling

Vrijdag 14 februari 2020 15:00

Naar programma >

Stilteretraite met meditatie en yoga

Dinsdag 18 februari 2020 17:00

Naar programma >

Schrijfdag Pas op de Plaats

Woensdag 26 februari 2020 10:00

Naar programma >

Durven Zijn

Vrijdag 6 maart 2020 10:00

Naar programma >

Vrouwenweekend

Zaterdag 7 maart 2020 09:00

Naar programma >

Meditatie: tijd met jezelf

Woensdag 11 maart 2020 20:00

Naar programma >

Communicatie medewerker

Woensdag 1 april 2020 00:00

Naar programma >

Stilte retraite dag

Donderdag 2 april 2020 10:00

Naar programma >

Annayoga

Vrijdag 3 april 2020 00:00

Naar programma >

de Passion

Vrijdag 3 april 2020 20:00

Naar programma >

de Passion

Zaterdag 4 april 2020 14:00

Naar programma >

Mayin yoga

Vrijdag 17 april 2020 16:00

Naar programma >

Stilte retraite dag

Dinsdag 5 mei 2020 10:00

Naar programma >

Organisatie opstellingen

Dinsdag 12 mei 2020 19:00

Naar programma >

Bezinnings 4Daagse

Vrijdag 29 mei 2020 16:00

Naar programma >

Familieopstelling

Zaterdag 30 mei 2020 13:30

Naar programma >

Lucht Op Eendaagse retraite

Vrijdag 5 juni 2020 10:00

Naar programma >

Sauna arrangement

Zaterdag 6 juni 2020 00:00

Naar programma >

Zin in Werk

Vrijdag 12 juni 2020 12:00

Naar programma >

Weekendretraite Dhammakaya-meditatie

Vrijdag 12 juni 2020 17:00

Naar programma >

Organisatie opstellingen

Dinsdag 16 juni 2020 19:00

Naar programma >

Familieopstelling

Zaterdag 27 juni 2020 13:30

Naar programma >

Zuiderwaterlinie

Maandag 6 juli 2020 00:00

Naar programma >

4 Daagse Slaapplaats

Maandag 20 juli 2020 00:00

Naar programma >

Rondleiding door het klooster

Zaterdag 1 augustus 2020 14:00

Naar programma >

Mijn hart juicht

Zaterdag 8 augustus 2020 10:00

Naar programma >

Rondleiding door het klooster

Zaterdag 8 augustus 2020 14:00

Naar programma >

Mijn hart juicht

Zaterdag 8 augustus 2020 17:00

Naar programma >

Jan Duindam concert gaat niet door

Zaterdag 8 augustus 2020 20:00

Naar programma >

Rondleiding door het klooster

Zaterdag 15 augustus 2020 14:00

Naar programma >

Vier je Vrijheid

Woensdag 19 augustus 2020 10:00

Naar programma >

Op stap met Irene

Vrijdag 21 augustus 2020 00:00

Naar programma >

Rondleiding door het klooster

Zaterdag 22 augustus 2020 14:00

Naar programma >

Gastvrouw/heer meerdaagse

Dinsdag 1 september 2020 00:00

Naar programma >

Minder is meer , Geluksretraite

Maandag 7 september 2020 11:00

Naar programma >

Wandelen met Wandelmaat

Donderdag 10 september 2020 15:00

Naar programma >

Vier je Vrijheid

Dinsdag 15 september 2020 16:00

Naar programma >

Franciscus bezinningsweek

Maandag 21 september 2020 00:00

Naar programma >

Sporen van spiritualiteit

Donderdag 1 oktober 2020 19:30

Naar programma >

Het Onvermoede gezocht

Maandag 5 oktober 2020 19:30

Naar programma >

Durven Zijn oktober

Vrijdag 9 oktober 2020 10:00

Naar programma >

Sporen van spiritualiteit

Donderdag 15 oktober 2020 19:30

Naar programma >

Hinde Walk Boxmeer

Vrijdag 23 oktober 2020 16:00

Naar programma >

Kunstig Geloof bezinningsweek

Maandag 26 oktober 2020 00:00

Naar programma >

Sporen van spiritualiteit

Donderdag 5 november 2020 19:30

Naar programma >

Vier je vrijheid

Zondag 8 november 2020 10:00

Naar programma >

Vipassana voor vrouwen

Donderdag 19 november 2020 14:00

Naar programma >

Schrijfretraite

Vrijdag 11 december 2020 19:30

Naar programma >

Vipassana Stilteweekend voor vrouwen

Vrijdag 22 januari 2021 14:00

Naar programma >

Kloostermop

Maandag 1 februari 2021 00:00

Naar programma >

Orientatie op Franciscus

Vrijdag 5 februari 2021 20:00

Naar programma >

Op stap met Irene

Vrijdag 12 februari 2021 00:00

Naar programma >

Re-Treat

Woensdag 10 maart 2021 16:00

Naar programma >

Tuinweek: klaarmaken voor groei

Zondag 21 maart 2021 20:00

Naar programma >

Lockdown ook in klooster

Vrijdag 2 april 2021 00:00

Naar programma >

Muziek opnames kerk

Woensdag 7 april 2021 08:00

Naar programma >

Muziek opnames kerk

Maandag 26 april 2021 08:00

Naar programma >

Overnachten in het klooster

Zaterdag 1 mei 2021 00:00

Naar programma >

Mieke Schrieks wandeling

Zondag 16 mei 2021 00:00

Naar programma >

Pelgrimstocht Velp - Boxmeer

Vrijdag 21 mei 2021 16:00

Naar programma >

Tuinweek: de groei zet door

Zondag 23 mei 2021 20:00

Naar programma >

Wandel in Vrijheid

Vrijdag 28 mei 2021 10:00

Naar programma >

Vipassana voor vrouwen

Vrijdag 28 mei 2021 16:00

Naar programma >

Ontspannings- of sportmassage

Dinsdag 1 juni 2021 00:00

Naar programma >

Re-treat je hart

Woensdag 9 juni 2021 16:00

Naar programma >

Klooster Lunch Picknick

Zondag 13 juni 2021 12:00

Naar programma >

Groene Uitvaart Inspiratie Markt

Donderdag 24 juni 2021 13:00

Naar programma >

Wandel in Vrijheid

Vrijdag 25 juni 2021 10:00

Naar programma >

Tuinweek: zomer; tijd om te oogsten

Zondag 27 juni 2021 20:00

Naar programma >

Theatervoorstelling Trouw

Zaterdag 3 juli 2021 00:00

Naar programma >

Theatervoorstelling Trouw

Zondag 4 juli 2021 00:00

Naar programma >

Ons Kloosterpad met Henk Murray

Dinsdag 6 juli 2021 10:00

Naar programma >

Tuincoordinator

Donderdag 8 juli 2021 00:00

Naar programma >

Theatervoorstelling Trouw

Zaterdag 10 juli 2021 00:00

Naar programma >

Theatervoorstelling Trouw

Zondag 11 juli 2021 00:00

Naar programma >

Zomer Schoonmaak

Dinsdag 13 juli 2021 08:45

Naar programma >

Rondleiding tuin Weelde aan Groen

Zondag 18 juli 2021 13:30

Naar programma >

Cappella Pratensis concert

Maandag 19 juli 2021 16:30

Naar programma >

Training in Zelfmeesterschap

Zondag 1 augustus 2021 00:00

Naar programma >

Training in Zelf Meesterschap

Zondag 1 augustus 2021 00:00

Naar programma >

Stilte week met Tibetaanse yoga en meditatie

Zondag 8 augustus 2021 15:00

Naar programma >

Go Camino

Maandag 16 augustus 2021 00:00

Naar programma >

Pelgrimeren

Vrijdag 20 augustus 2021 13:00

Naar programma >

Tuinweek: het einde van de zomer nadert

Zondag 29 augustus 2021 20:00

Naar programma >

Zakken in Rouw

Dinsdag 31 augustus 2021 00:00

Naar programma >

Tussen Klooster en Paard

Dinsdag 31 augustus 2021 00:00

Naar programma >

Gastvrouw / -heer

Dinsdag 31 augustus 2021 00:00

Naar programma >

De Doorbraak Experience

Vrijdag 10 september 2021 00:00

Naar programma >

Lezing met muziek Wim Huijser: Pelgrimeren

Donderdag 16 september 2021 19:30

Naar programma >

Hinde Walk

Vrijdag 1 oktober 2021 17:00

Naar programma >

Tuinweek: het bos verdient zijn aandacht

Zondag 3 oktober 2021 20:00

Naar programma >

Sporen naar spiritualiteit

Zondag 10 oktober 2021 19:30

Naar programma >

Vipassana en Yoga voor vrouwen

Vrijdag 15 oktober 2021 14:00

Naar programma >

Wandel in Vrijheid

Vrijdag 29 oktober 2021 10:00

Naar programma >

Stilstaan om vooruit te gaan

Woensdag 3 november 2021 00:00

Naar programma >

Hinde Walk

Vrijdag 5 november 2021 16:00

Naar programma >

Walk of Wisdom

Woensdag 10 november 2021 00:00

Naar programma >

Kloosterpad

Woensdag 10 november 2021 00:00

Naar programma >

Wandelen en overnachten in het klooster

Woensdag 10 november 2021 00:00

Naar programma >

Zuiderwaterlinie

Donderdag 11 november 2021 00:00

Naar programma >

Overnachten

Zaterdag 20 november 2021 00:00

Naar programma >

Labyrint wandelen

Zaterdag 20 november 2021 18:00

Naar programma >

Licht labyrint

Zaterdag 20 november 2021 18:00

Naar programma >

Licht labyrint

Zaterdag 20 november 2021 20:00

Naar programma >

Labyrint wandelen

Zaterdag 20 november 2021 21:00

Naar programma >

Vergaderruimte

Zondag 21 november 2021 00:00

Naar programma >

Rondleidingen

Zaterdag 4 december 2021 14:00

Naar programma >

Ontspannen Slapen

Vrijdag 10 december 2021 00:00

Naar programma >

Verwijlen bij je ziel: Zelfcompassie

Maandag 13 december 2021 15:00

Naar programma >

Labyrint wandelen

Zaterdag 18 december 2021 18:00

Naar programma >

Licht labyrint

Zaterdag 18 december 2021 18:00

Naar programma >

Durven Zijn Kerstspecial

Vrijdag 24 december 2021 10:00

Naar programma >

Durven Zijn Oud en Nieuw

Vrijdag 31 december 2021 10:00

Naar programma >

Avant Spirit wijziging contact gevens

Zaterdag 1 januari 2022 00:00

Naar programma >

Stilte weekend met Tibetaanse yoga en meditatie

Donderdag 20 januari 2022 00:00

Naar programma >

Stilte weekend met Tibetaanse yoga en meditatie

Donderdag 10 maart 2022 15:00

Naar programma >

Pelgrimstocht Walk of Wisdom

Maandag 18 april 2022 10:00

Naar programma >

Natuur en Stilte

Donderdag 1 september 2022 00:00

Naar programma >