• Home
 • Contact

ALGEMENE VOORWAARDEN AVANT SPIRIT

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden voor cursussen en overige activiteiten van Avant Spirit.

INSCHRIJVING

 • Inschrijving voor de cursus en overige activiteiten[1] vindt uitsluitend plaats door middel van het invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier van het gewenste programma of door telefonisch contact op te nemen met ons secretariaat. Je kunt ons ook een email sturen. De inschrijving is pas geldig wanneer je van ons een inschrijfbevestiging hebt ontvangen en het eventuele cursusgeld op de rekening van Avant Spirit is bijgeschreven.
 • Door inschrijving aanvaard je de toepassing van deze inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.

 

ANNULERING

ANNULERING DOOR AVANT SPIRIT

 • Avant Spirit behoudt zich het recht voor om een programma bij onvoldoende aanmeldingen of een andere dwingende reden te annuleren. Bij annulering door Avant Spirit ontvang je het volledige inschrijfgeld terug.
 • Avant Spirit behoudt zich het recht voor om bij ontstentenis van de oorspronkelijke trainer een andere trainer in te zetten of de cursus te verplaatsen naar een andere datum dan wel kosteloos te annuleren. Bij annulering door Avant Spirit ontvang je het volledige inschrijfgeld terug.

 

ANNULERING DOOR DEELNEMER

 • Annulering door jou als deelnemer dient altijd schriftelijk te gebeuren. Datum poststempel/emaildatum geldt als annuleringsdatum.
 • Wanneer jij als deelnemer je deelname annuleert, betaal je bij annulering:
  • Tot twee weken voor aanvang: €30,00 administratiekosten
  • Twee weken tot een week voor aanvang: 50% van het deelnamebedrag
  • Binnen een week voor aanvang: 100% van het deelnamebedrag
  • Bij onderbreking deelname: 100% van het deelnamebedrag
 • Volledige restitutie van het inschrijfgeld is altijd mogelijk in geval van overlijden of ernstige ziekte van jouzelf, familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten, of in geval van een medisch noodzakelijke ingreep die jijzelf, je partner of kind moet ondergaan.
 • In sommige gevallen wijken wij af van onze standaard annuleringsregeling. Dit wordt dan vermeld in de desbetreffende brochure en op de website.

 

TARIEVEN

 • De tarieven en tarievenlijst zijn met zorg samengesteld. Je kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. Wij kunnen onze tarieven wijzigen. Avant Spirit kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

BETALING

 • De kosten van de cursus zijn vermeld in de desbetreffende brochure en op de website: www.avantspirit.nl
 • Wanneer je inschrijving is geaccepteerd ontvang je hiervan een bevestiging en de factuur.
 • De betaling van de cursuskosten dient te gebeuren binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, maar altijd voor aanvang van de cursus.
 • Wanneer de inschrijving plaatsvindt nadat de cursus al is gestart, dien je het verschuldigde bedrag van de volledige cursus te voldoen voordat je deelname start. Neem een bewijs van betaling mee (bijvoorbeeld een schermafdruk) naar de cursus.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn, wordt de wettelijke rente berekend over het nog te betalen bedrag.
 • Avant Spirit is bij het in gebreke blijven van betaling bevoegd je niet tot een cursus toe te laten, zolang niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan of daarvoor ten genoegen van Avant Spirit zekerheid is gesteld.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vallende op de inning van het verschuldigde bedrag, komen voor rekening van jou.

 

CURSUSBIJEENKOMSTEN

 • Avant Spirit behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen de locatie van de cursus en de cursusdatum en -tijd te wijzigen. Hierover zal je schriftelijk of telefonisch worden geïnformeerd.
 • Avant Spirit behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen wijzigingen aan te brengen in de opzet en de inhoud van de cursus.
 • Avant Spirit behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen je deelname aan een cursus te weigeren.
 • Avant Spirit is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het gebruik van het door Avant Spirit samengestelde cursusmateriaal en/of voor schade ontstaan tijdens het bijwonen van de cursusbijeenkomst. Je vrijwaart Avant Spirit voor alle aanspraken uit dien hoofde.

 

OVERIG

GEBRUIK

 • Het is gebruikers niet toegestaan blijvende veranderingen aan te brengen in/om het Emmausklooster.
 • Gebruikers zullen zorgvuldig omgaan met de door Avant Spirit beschikbaar gestelde materialen en laten ruimtes schoon en netjes achter bij vertrek.
 • Avant Spirit kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten door gebruikers, noch voor diefstel of verlies van persoonlijke eigendommen.

 

MAALTIJDEN

 • Wanneer je tijdens je verblijf maaltijden gebruikt in het Emmausklooster, is het van belang dat je minimaal een week voor aanvang van je verblijf doorgeeft of je voedingsallergieën (noten-, lactose- of glutenallergie) en/of specifieke dieeteisen (vegetarisch/veganistisch) hebt. Wij zullen ons best doen om zo goed mogelijk aan je wensen tegemoet te komen. Wanneer je dit later doorgeeft kunnen we niet garanderen dat we een (veilige en) passende maaltijd kunnen bieden.

 

KLACHTEN

 • Indien je een klacht hebt of je bent van mening dat Avant Spirit de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, niet of in onvoldoende mate nakomt, dan vragen wij je telefonisch dan wel schriftelijk contact op te nemen met Avant Spirit om samen tot een oplossing te komen. In eerste instantie zal worden getracht het geschil te slechten tussen de begeleider en de cursist onderling. Indien na het gesprek met de begeleider de klacht niet is opgelost, kan de cursist deze voorleggen aan de directeur van Avant Spirit.

 

INFORMATIE EN CONTACT

 • Avant Spirit is op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 085-0499180. Binnen 5 werkdagen heb je respons op je emailbericht, tenzij anders vermeld. Wij horen graag van je wanneer je vragen, suggesties of opmerkingen hebt waardoor wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

©Opgesteld november 2017. Wijzigingen voorbehouden.

 

 

 

[1] Omwille van de leesbaarheid wordt vanaf dit punt met cursus ook overige activiteiten bedoeld, waaronder B&B-overnachtingen, overnachtingen door pelgrims of Walk of Wisdom-wandelaars, persoonlijke retraites, workshops en andere activiteiten.

Kalender

Zomermiddag: Ontmoet de stilte in de beweging

Zaterdag 18 juni 2016 12:15

Naar programma >

Ruimte voor de ziel: Op weg in de stilte, de adem van het jaar

Vrijdag 22 juli 2016 13:00

Naar programma >

Beeldhouwen met hout in de stilte

Donderdag 4 augustus 2016 10:00

Naar programma >

Beeldhouwen met hout in de stilte

Maandag 29 augustus 2016 10:00

Naar programma >

Persoonlijke ontwikkeling en intuïtieve ontwikkeling

Dinsdag 13 september 2016 09:30

Naar programma >

Masterclass: Stap bewust in het leiderschap van de toekomst

Vrijdag 16 september 2016 12:00

Naar programma >

Weekend Tai Chi

Vrijdag 23 september 2016 19:00

Naar programma >

Op weg naar rust en balans; Vind je eigen manier in het omgaan met stress

Woensdag 12 oktober 2016 15:00

Naar programma >

Herfstmiddag in het Emmausklooster: Loslaten

Zaterdag 29 oktober 2016 12:15

Naar programma >

Korte Vipassana stilteretraite voor leiders en managers

Zaterdag 5 november 2016 10:00

Naar programma >

Chi Neng Qiqong

Dinsdag 8 november 2016 19:30

Naar programma >

Werkstress

Maandag 14 november 2016 00:00

Naar programma >

Introductie 2-daagse: Thuiskomen bij jezelf

Dinsdag 15 november 2016 10:00

Naar programma >

Masterclass: Gelukkig thuis en op je werk

Donderdag 17 november 2016 13:00

Naar programma >

Workshop: Zalig bakken

Zaterdag 19 november 2016 14:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 25 november 2016 14:00

Naar programma >

Kennismaking Emmausgangers: lezing Santiago

Vrijdag 25 november 2016 20:00

Naar programma >

Workshop Koken in het klooster

Zaterdag 26 november 2016 14:00

Naar programma >

Op weg naar rust en balans, hoe hanteer ik spanning in werk en privé?

Maandag 28 november 2016 15:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 2 december 2016 14:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 9 december 2016 14:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 9 december 2016 14:00

Naar programma >

Masterclass: Op weg naar Geluk

Donderdag 15 december 2016 13:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 16 december 2016 14:00

Naar programma >

Intensief programma: Thuiskomen bij jezelf

Dinsdag 3 januari 2017 10:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 6 januari 2017 14:00

Naar programma >

Introductie 2 daagse: Thuiskomen bij jezelf

Dinsdag 10 januari 2017 10:00

Naar programma >

Back to basics

Zaterdag 14 januari 2017 09:00

Naar programma >

Nieuwjaarsretraite: Back to basics

Zaterdag 14 januari 2017 10:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 20 januari 2017 14:00

Naar programma >

Werk je sterk

Vrijdag 27 januari 2017 19:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 3 februari 2017 14:00

Naar programma >

Wintermiddag: Stilte

Zaterdag 4 februari 2017 12:15

Naar programma >

VERPLAATST NAAR 10 maart: Verwijlen bij je ziel: Zelfcompassie

Vrijdag 10 februari 2017 00:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 17 februari 2017 14:00

Naar programma >

Werk je sterk

Vrijdag 17 februari 2017 19:00

Naar programma >

Intensief programma: Thuiskomen bij jezelf

Dinsdag 28 februari 2017 10:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 10 maart 2017 14:00

Naar programma >

Werk je sterk

Vrijdag 10 maart 2017 19:00

Naar programma >

De Kabbalah: Elke letter telt

Vrijdag 24 maart 2017 14:00

Naar programma >

Verwijlen bij je ziel: Vind je wortels, ontdek je vleugels

Vrijdag 31 maart 2017 15:00

Naar programma >

Intensief programma: Thuiskomen bij jezelf

Dinsdag 4 april 2017 10:00

Naar programma >

Paasdecoratie maken

Zaterdag 8 april 2017 13:30

Naar programma >

stiltedagen rond pasen

Woensdag 12 april 2017 10:00

Naar programma >

Retraite driedaagse

Vrijdag 14 april 2017 10:00

Naar programma >

Ontdek je kracht met mindfulness en 'Active Hope'

Dinsdag 18 april 2017 10:00

Naar programma >

Yoga Retraite

Vrijdag 28 april 2017 14:00

Naar programma >

Intensief programma: Thuiskomen bij jezelf

Dinsdag 2 mei 2017 10:00

Naar programma >

Workshop: Eén met de natuur

Woensdag 10 mei 2017 12:00

Naar programma >

Introductieavond: Franciscaans Leiderschap

Woensdag 10 mei 2017 19:30

Naar programma >

Lentedag: Voel de Lentekriebels!

Zaterdag 20 mei 2017 12:15

Naar programma >

Stiltedagen rond Hemelvaart

Maandag 22 mei 2017 10:00

Naar programma >

Retraite zesdaagse

Maandag 22 mei 2017 10:00

Naar programma >

Hemelvaartweekend: Wat sta je naar boven te kijken?

Woensdag 24 mei 2017 19:00

Naar programma >

Intensief programma: Thuiskomen bij jezelf

Dinsdag 30 mei 2017 10:00

Naar programma >

Emmausgangers

Vrijdag 2 juni 2017 20:00

Naar programma >

Een bezield leven leiden

Dinsdag 6 juni 2017 10:00

Naar programma >

Franciscaans leiderschap

Maandag 12 juni 2017 10:00

Naar programma >

Intensief programma: Thuiskomen bij jezelf

Dinsdag 27 juni 2017 10:00

Naar programma >

Workshop over conceptie

Vrijdag 30 juni 2017 09:30

Naar programma >

Werken met kleuren en VERI Lights

Zaterdag 1 juli 2017 09:30

Naar programma >

Wandelmeditatie weekend

Zaterdag 8 juli 2017 10:00

Naar programma >

Zomerdag

Zaterdag 8 juli 2017 12:15

Naar programma >

Wandel en meditatie weekend

Zaterdag 8 juli 2017 13:30

Naar programma >

Werken met Mixed Media

Donderdag 27 juli 2017 10:00

Naar programma >

Beleef de taal, dichter bij de zin

Zondag 30 juli 2017 11:00

Naar programma >

Wandelmeditatie weekend

Zaterdag 5 augustus 2017 10:00

Naar programma >

Wandel en meditatie weekend

Zaterdag 5 augustus 2017 13:30

Naar programma >

Rondleiding door klooster en kloostertuin

Zaterdag 5 augustus 2017 14:00

Naar programma >

Rondleiding door klooster en kloostertuin

Zaterdag 5 augustus 2017 14:00

Naar programma >

Rondleiding door klooster en kloostertuin

Zaterdag 5 augustus 2017 14:00

Naar programma >

Rondleiding door klooster en kloostertuin

Zaterdag 5 augustus 2017 14:00

Naar programma >

Rondleiding door klooster en kloostertuin

Zaterdag 12 augustus 2017 14:00

Naar programma >

Rondleiding door klooster en kloostertuin

Zaterdag 19 augustus 2017 14:00

Naar programma >

Creeer je beeld uit hout

Maandag 21 augustus 2017 10:00

Naar programma >

Poezieworkshop Mag ik je aandacht

Woensdag 23 augustus 2017 10:00

Naar programma >

Rondleiding door klooster en kloostertuin

Zaterdag 26 augustus 2017 14:00

Naar programma >

Kloosterweekend meditatief schrijven

Vrijdag 1 september 2017 19:00

Naar programma >

Bijbelcursus

Woensdag 6 september 2017 20:00

Naar programma >

Wandelmeditatie weekend

Zaterdag 9 september 2017 10:00

Naar programma >

Open Monumentendag

Zaterdag 9 september 2017 11:00

Naar programma >

Open Monumentendag

Zondag 10 september 2017 13:00

Naar programma >

Quilten in het ritme van het klooster

Maandag 25 september 2017 16:00

Naar programma >

Wellness Arrangement met Sauna & Beauty Oase

Zondag 1 oktober 2017 00:00

Naar programma >

Franciscusdag - Dierendag

Woensdag 4 oktober 2017 16:30

Naar programma >

Bijbelcursus

Woensdag 4 oktober 2017 20:00

Naar programma >

Cursus rebalancing: De weg naar jezelf

Zaterdag 14 oktober 2017 10:00

Naar programma >

Herfst workshop

Zaterdag 14 oktober 2017 13:00

Naar programma >

Cursus rebalancing: De weg naar jezelf

Zaterdag 28 oktober 2017 10:00

Naar programma >

Luisterwandeling

Zaterdag 28 oktober 2017 20:00

Naar programma >

Ontdek de nacht tijdens de Nacht van de Nacht

Zaterdag 28 oktober 2017 20:00

Naar programma >

Mystiek & Melancholie: Filosofisch Weekend

Vrijdag 3 november 2017 19:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 7 november 2017 10:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 7 november 2017 10:00

Naar programma >

Bijbelcursus

Woensdag 8 november 2017 20:00

Naar programma >

Mixed media creatieve workshop

Vrijdag 10 november 2017 10:30

Naar programma >

Vipassana Stilteweekend voor vrouwen

Vrijdag 10 november 2017 14:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 14 november 2017 10:00

Naar programma >

Cursus rebalancing: De weg naar jezelf

Zaterdag 18 november 2017 10:00

Naar programma >

Top in je Job: In balans

Maandag 20 november 2017 09:30

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 21 november 2017 10:00

Naar programma >

Lezingencyclus Inspirerend Leiderschap

Donderdag 23 november 2017 20:00

Naar programma >

Lezingencyclus Inspirerend Leiderschap: Marjolein Tiemens (Groen Geloven)

Donderdag 23 november 2017 20:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 28 november 2017 10:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 28 november 2017 10:00

Naar programma >

Tweedaagse training Frenemies

Woensdag 29 november 2017 10:00

Naar programma >

Cursus rebalancing: De weg naar jezelf

Zaterdag 2 december 2017 10:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 5 december 2017 10:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 5 december 2017 10:00

Naar programma >

Bijbelcursus

Woensdag 6 december 2017 20:00

Naar programma >

Meditatie: tijd met jezelf

Woensdag 6 december 2017 20:00

Naar programma >

Lezingencyclus Inspirerend Leiderschap: Leo Fijen (KRO-NCRV)

Donderdag 7 december 2017 20:00

Naar programma >

Happen en stappen

Zondag 10 december 2017 10:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 12 december 2017 10:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 12 december 2017 10:00

Naar programma >

Meditatie: tijd met jezelf

Woensdag 13 december 2017 20:00

Naar programma >

Workshop Kerstdecoratie

Zaterdag 16 december 2017 13:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 19 december 2017 10:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 19 december 2017 10:00

Naar programma >

Wandelen vanuit het klooster

Dinsdag 19 december 2017 10:00

Naar programma >

Meditatie: tijd met jezelf

Woensdag 20 december 2017 20:00

Naar programma >

Verbindingsweekend Het Innerlijk Licht

Donderdag 28 december 2017 13:30

Naar programma >

Re-treat je hart

Woensdag 14 februari 2018 16:00

Naar programma >

Verbindingsweekend Het Innerlijk Licht

Donderdag 22 februari 2018 13:30

Naar programma >

God, beeld of werkelijkheid

Vrijdag 23 februari 2018 19:00

Naar programma >

Voluit leven

Zaterdag 3 maart 2018 10:00

Naar programma >

1-daagse cursus Leven in Verbondenheid 07-03

Woensdag 7 maart 2018 09:30

Naar programma >

Bezinningsweekend van Het Innerlijk Licht

Donderdag 15 maart 2018 13:30

Naar programma >

Dries van Agt lezing

Donderdag 15 maart 2018 20:00

Naar programma >

1-daagse cursus Leven in Verbondenheid 17-03

Zaterdag 17 maart 2018 09:30

Naar programma >

Meditatie, tijd met jezelf

Woensdag 21 maart 2018 19:45

Naar programma >

Meditatie: tijd met jezelf

Woensdag 21 maart 2018 20:00

Naar programma >

Vipassana voor vrouwen

Vrijdag 23 maart 2018 15:00

Naar programma >

Stilte retraite (Pasen)

Woensdag 28 maart 2018 19:00

Naar programma >

Walk of Wisdom

Zondag 1 april 2018 00:00

Naar programma >

Walk of Wisdom pelgrim

Zondag 1 april 2018 00:00

Naar programma >

Open Dag 2 april = 2e Paasdag

Maandag 2 april 2018 13:00

Naar programma >

Ubuntu en leiderschap

Woensdag 4 april 2018 09:00

Naar programma >

Meditatie, tijd met jezelf

Woensdag 4 april 2018 19:45

Naar programma >

Lezing Simone van de Wijdeven (schrijfster)

Vrijdag 13 april 2018 20:00

Naar programma >

Tuinweek: klaarmaken voor groei

Zondag 15 april 2018 20:00

Naar programma >

Persoonlijke retraite

Maandag 16 april 2018 10:00

Naar programma >

Mindfulness trainingen

Woensdag 18 april 2018 09:30

Naar programma >

Cursus Geluk

Woensdag 18 april 2018 19:30

Naar programma >

Meditatie, tijd met jezelf

Woensdag 18 april 2018 19:45

Naar programma >

Janine Fransen lezing

Donderdag 19 april 2018 20:00

Naar programma >

Mindfulness trainingen

Woensdag 25 april 2018 09:30

Naar programma >

Relatietherapie

Vrijdag 27 april 2018 00:00

Naar programma >

Brochure Verbindend Leiderschap

Dinsdag 1 mei 2018 00:00

Naar programma >

Meditatie, tijd met jezelf

Woensdag 2 mei 2018 20:00

Naar programma >

Wandelen met de Wandelmaat

Vrijdag 4 mei 2018 13:00

Naar programma >

Mindfulness trainingen

Woensdag 9 mei 2018 09:30

Naar programma >

Geleide meditatie

Woensdag 9 mei 2018 20:00

Naar programma >

Ubuntu en leiderschap

Woensdag 16 mei 2018 09:00

Naar programma >

Mindfulness trainingen

Woensdag 16 mei 2018 09:30

Naar programma >

Meditatie, tijd met jezelf

Woensdag 16 mei 2018 20:00

Naar programma >

Geleide meditatie

Donderdag 17 mei 2018 20:00

Naar programma >

Mindfulness trainingen

Woensdag 23 mei 2018 09:30

Naar programma >

Leergang Verbindend Leiderschap

Woensdag 23 mei 2018 20:00

Naar programma >

Verbindend Leiderschap

Woensdag 23 mei 2018 20:00

Naar programma >

Geleide meditatie

Zondag 27 mei 2018 09:30

Naar programma >

Tuinweek: de groei zet door

Zondag 27 mei 2018 20:00

Naar programma >

Mindfulness trainingen

Woensdag 30 mei 2018 09:30

Naar programma >

Meditatie, tijd met jezelf

Woensdag 30 mei 2018 20:00

Naar programma >

Mindfulness trainingen

Zaterdag 2 juni 2018 09:00

Naar programma >

Mindfulness trainingen

Woensdag 6 juni 2018 09:30

Naar programma >

Verwijlen bij je ziel: Compassie

Vrijdag 8 juni 2018 15:00

Naar programma >

Mindfulness trainingen

Woensdag 13 juni 2018 09:30

Naar programma >

Meditatie, tijd met jezelf

Woensdag 13 juni 2018 20:00

Naar programma >

Meditatie, tijd met jezelf

Woensdag 27 juni 2018 20:00

Naar programma >

Voluit leven met hooggevoeligheid

Vrijdag 29 juni 2018 19:30

Naar programma >

Tuinweek: zomer; tijd om te oogsten

Zondag 1 juli 2018 20:00

Naar programma >

Beleef de taal, dichter bij de zin

Zaterdag 7 juli 2018 10:00

Naar programma >

Zingen in Verbondenheid

Zaterdag 7 juli 2018 10:00

Naar programma >

Meditatie, tijd met jezelf

Woensdag 11 juli 2018 20:00

Naar programma >

Teken en Schilder 2 Daagse

Donderdag 12 juli 2018 09:00

Naar programma >

4 Daagse Slaapplaats

Maandag 16 juli 2018 00:00

Naar programma >

Tuinweek: het einde van de zomer nadert

Zondag 19 augustus 2018 20:00

Naar programma >

Anna Hakvoort Beeldhouwen

Maandag 27 augustus 2018 09:00

Naar programma >

Beeldhouwen: creëer je beeld uit hout

Maandag 27 augustus 2018 10:00

Naar programma >

Verbindend Leiderschap

Donderdag 13 september 2018 09:00

Naar programma >

Wandelen met de Wandelmaat

Vrijdag 14 september 2018 13:00

Naar programma >

Tuinweek: het bos verdient zijn aandacht

Zondag 23 september 2018 20:00

Naar programma >

Verwijlen bij je ziel

Maandag 22 oktober 2018 15:00

Naar programma >

Verbindend Leiderschap

Donderdag 15 november 2018 09:00

Naar programma >

Vipassana voor vrouwen

Vrijdag 16 november 2018 15:00

Naar programma >

Verbindend Leiderschap

Donderdag 17 januari 2019 09:00

Naar programma >

Verbindend Leiderschap

Donderdag 14 maart 2019 09:00

Naar programma >